A jogszabály mai napon ( 2024.02.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

69/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: rendészeti törvény) 8. § (1) bekezdése alapján a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadása, valamint cseréje esetén a rendészeti törvény 1. §-ában meghatározott rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójának az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) *  Az igazgatási szolgáltatási díjat - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ügyben eljáró vármegyei (fővárosi) Rendőr-főkapitányság számlájára, a Magyar Államkincstárnál vezetett 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára kell teljesíteni.

(3) A fellebbezési díjat az Országos Rendőr-főkapitányság számlájára, a Magyar Államkincstárnál vezetett 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára kell teljesíteni.

(4) *  Az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj átutalással teljesíthető.

(5) Az elsőfokú döntést hozó hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a (4) bekezdésben meghatározott módon befizetni.

2. § (1) Az e rendelet alapján beszedett díjak ellenőrzése céljából az eljáró szerv a beszedett díjakról nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza

a) a befizetett díj összegét,

b) a befizető nevét,

c) a befizetés dátumát,

d) az ügyszámot.

(3) Ha a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartása vagy a befizető kérelme alapján megállapítja, hogy az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb összeget fizettek be, a többletet azonnal visszafizeti a befizető részére.

3. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

d) a díj visszatérítése vonatkozásában az Itv. 32. §-át, valamint 79. § (1) bekezdésében és a 80. § e) és f) pontját

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező eljáró szervezet, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 69/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

A B
1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
2. első igazolvány kiállítása 4000
3. igazolványcsere, pótlása 3250
4. jelvény kiadása 2100
5. jelvény cseréje, pótlása 4350

2. melléklet a 69/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat felhasználási keretszámla számai * 

Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
1. Országos Rendőr-főkapitányság 10023002-01451715-00000000
2. Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430-00000000
3. *  Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10024003-01451485-00000000
4. *  Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000
5. *  Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10026005-01451502-00000000
6. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10027006-01451519-00000000
7. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000
8. *  Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10029008-01451533-00000000
9. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10033001-01451540-00000000
10. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000
11. *  Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10035003-01451564-00000000
12. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10045002-01451612-00000000
13. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10036004-01451571-00000000
14. *  Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10037005-01451588-00000000
15. *  Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10023002-01451478-00000000
16. *  Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10039007-01451595-00000000
17. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10044001-01451605-00000000
18. *  Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10046003-01451629-00000000
19. *  Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10047004-01451636-00000000
20. *  Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000
21. *  Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság 10049006-01451650-00000000