A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CXCIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 35 026,0 M Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-huszonhatmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 35 026,0 M Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-huszonhatmillió forintban hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2013. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2013. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 126,1 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmillió- egyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 126,1 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmillió-egyszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzatát 4519,4 M Ft-ban, azaz négymilliárd-ötszáztizenkilencmillió-négyszázezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzatát 4519,4 M Ft-ban, azaz négymilliárd-ötszáztizenkilencmillió-négyszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap) 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2014. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 78 337,0 M Ft-ban, azaz hetvennyolcmilliárd-háromszázharminchétmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 78 337,0 M Ft-ban, azaz hetvennyolcmilliárd-háromszázharminchétmillió forintban hagyja jóvá.

6. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 6 311,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 704,0
3. Dologi kiadások 5 240,0
4. Általános forgalmi adó (ÁFA) 5 932,2
5. Felhalmozási kiadások 2 410,0
6. Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja 650,7
7. Pénzeszköz átadás 300,0
8. Lakástámogatási kölcsön 3,0
9. Következő évek működési tartaléka 6 174,3
10. Tárgyévi működési tartalék 6 300,6
Összesen: 35 026,0

A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 63,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17,1
3. Dologi kiadások 45,7
Összesen: 126,1

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzat

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 3 250,6
2. Frekvencia pályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 25,0
4. Kötbér és bírság 350,0
5. Késedelmi kamat 3,0
6. ÁFA 885,8
Összesen: 4 519,4

2. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak 10 973,1
2. UMTS pályázati frekvencia díjak 4 725,0
3. Egyéb frekvencia díjak 4 056,0
4. Azonosítók használati díja 2 450,0
5. Felügyeleti díj 2 310,0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 183,3
7. Bírság 150,0
8. Intézményi sajátos és egyéb bevételek 1 926,5
9. Általános forgalmi adó bevételek 6 000,2
10. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 19,0
11. Kölcsönök visszatérülése 8,5
12. Pénzeszköz átvétel 2 224,4
Összesen: 35 026,0

A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján 126,1
Összesen: 126,1

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzat

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 3 250,6
2. Frekvencia pályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 25,0
4. Kötbér és bírság 350,0
5. Késedelmi kamat 3,0
6. ÁFA 885,8
Összesen: 4 519,4

3. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetése

adatok millió Ft-ban
I. BEVÉTELEK 2013
előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
közszolgálati hozzájárulás
médiaszolgáltatási díj
pályázati díjak (támogatási, frekvencia)
médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat
Önkéntes befizetések
Mttv. 134. § (5) szerinti befizetések
Egyéb céltámogatások
Finanszírozott áfa visszatérítése
68 169,6
3 250,6
30,0
245,0
-
-
-
-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 71 695,2
9. kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 6 080,6
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 77 775,8
Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából 561,2
ÖSSZES BEVÉTEL 78 337,0
adatok millió Ft-ban
II. KIADÁSOK 2013
előirányzat
1. továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 576,1
1.1. Médiatanács 126,1
1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4
1.3. Közszolgálati Közalapítvány 225,6
2. céltámogatások 3 250,6
3. közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati 2 410,0
Közalapítványnak
3.1. Magyar Televízió Zrt. 570,0
3.2. Duna Televízió Zrt. 570,0
3.3. Magyar Rádió Zrt. 570,0
3.4. Magyar Távirati Iroda Zrt. 700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 60 055,5
5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) 915,2
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 55,0
8. a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 151,0
9. médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 1,5
10. Szerzői jogdíj (must carry) 238,0
11. Egyéb céltámogatások felhasználása -
12. Mttv. 134. § (5) szerinti befizetés felhasználása -
13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások 7 156,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 107,0
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE 1 230,0
ÖSSZES KIADÁS 78 337,0

  Vissza az oldal tetejére