A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 1. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában, a 3. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A fogyasztóvédelmi hatóság által a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés h) pontja alapján kiszabott bírságot a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) Magyar Államkincstárnál - a 10023002-01040030-00000000 számlaszámon - vezetett bírság és egyéb központosított bevételek beszedési számlájára kell befizetni.

2. § (1) *  A kormányhivatal az 1. §-ban foglaltak alapján befolyt bírság összegéről negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

(2) *  A kormányhivatal a fogyasztóvédelmi bírság behajtásában jelentkező hátralék összegéről a rendelkezésére álló adatok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre vonatkozó adatszolgáltatása alapján negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) *