A jogszabály mai napon ( 2021.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Göd (Pest megye) 6401, a 6408, a 6409, a 6410, a 6411, a 6412, a 6413/2, a 6414, a 6415, a 6422, a 6423, a 6511, a 6512, a 6513, a 6514, a 6515, a 039/38, a 039/39, a 039/40, a 039/41, a 039/42, a 039/43, a 039/44, a 039/45, a 039/46, a 039/47, a 039/48, a 039/49, a 039/50, a 039/51, a 039/67, a 039/68, a 039/69, a 039/70, a 039/71, a 039/72, a 039/73, a 039/74, a 039/75, a 039/76, a 039/77, a 039/78, a 039/79, a 039/80, a 039/81, a 039/82, a 039/83, a 039/84, a 039/101, a 039/102, a 039/103, a 039/104, a 039/105, a 039/106 és a 039/107 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10356 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) *  Régészeti védőövezetnek a Göd 6401, a 6408, a 6422, a 6511, a 039/38, a 039/39, a 039/40, a 039/41, a 039/42, a 039/43, a 039/52, a 039/66, a 039/75, a 039/83, a 039/84, a 039/100, a 039/101, a 039/102, a 039/103, a 039/104, a 039/105, a 039/106, a 039/107, a 039/108 és a 046 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori Pannonia határvonalán kívül elhelyezkedő, félbehagyott építési stádiumában megmaradt késő római erőd maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A Göd 039/38, a 039/39, a 039/40, a 039/41, a 039/42, a 039/50, a 039/51, a 039/67, a 039/68, a 039/76, a 039/77, a 039/101, a 039/102, a 039/103, a 039/104, a 039/105 és a 039/106 helyrajzi számú ingatlan esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

2. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Örvényes (Veszprém megye) 027/5 helyrajzi számú, továbbá a Balatonudvari (Veszprém megye) 05 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 8836 és a 50497 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori villagazdaság és halomsír maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyeket az I. kategóriába sorolom.

3. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Veszprém (Veszprém megye) 223, a 224, a 225, a 226, a 227, a 228, a 229, a 230, a 231, a 233, a 234, a 235, a 236, a 238/1, a 238/2, a 239, a 240/1, a 240/2, a 241, a 242, a 243, a 244, a 286, a 287, a 288, a 289, a 290, a 291, a 292, a 293, a 294, a 295, a 296 és a 297 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 9648 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja Veszprém középkori vára és a Szent István király által alapított püspöki székhely megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

4. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Dunafalva (Bács-Kiskun megye) 04/2 és a 0315/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 24608 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Dunafalva 0315/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Dunafalva 04/2 helyrajzi számú ingatlan 1. mellékletben meghatározott részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Contra Florentiam nevű késő római kikötőerőd és a ráépült középkori épület maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

5. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Lébény (Győr-Moson-Sopron megye) 020/1, a 020/2, a 021/3, a 021/4, a 021/5, a 021/6, a 021/7, a 021/8, a 021/9, a 021/10, a 021/11, a 021/12, a 021/13, a 021/14, a 021/15, a 021/16, a 021/17, a 021/18, a 021/19, a 021/20, a 021/21, a 021/22, a 021/23, a 021/24, a 021/25, a 021/26, a 021/27, a 021/28, a 021/29, a 021/30, a 021/31, a 021/32, a 021/33, a 021/34, a 028, a 029/2, a 029/3, a 029/4, a 029/5, a 029/6, a 029/7, a 029/8, a 029/9, a 029/10, a 029/11, a 029/12, a 030/9, a 030/10, a 030/11 helyrajzi számú, valamint a Mosonszentmiklós (Győr-Moson-Sopron megye) 0231/3 és a 0239 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 24340, a 24341 és a 31124 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Lébény 020/1, a 020/2, a 029/11, a 030/10 és a 030/11 helyrajzi számú, valamint a Mosonszentmiklós 0231/3 és a 0239 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Quadrata nevű római kori katonai tábor, település és temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyeket az I. kategóriába sorolom.

(5) Az (1) bekezdésben védetté nyilvánított Lébény 020/1, a 020/2, a 021/7, a 021/8, a 021/9, a 021/10, a 021/11, a 021/12, a 021/13, a 021/14, a 021/15, a 021/16, a 021/17, a 021/18, a 021/20, a 021/21, a 021/22, a 021/23, a 021/24, a 021/30, a 021/31, a 021/32, a 021/33, a 021/34, a 029/2, a 030/10 és a 030/11 helyrajzi számú, valamint a Mosonszentmiklós 0231/3 helyrajzi számú ingatlan esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

6. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Badacsonytomaj (Veszprém megye) 2488/6, a 2488/7, a 2488/8, a 2488/9, a 2488/10, a 2488/11, a 2488/12, a 2488/13, a 2932, a 2933, a 2934, a 2935, a 2936, a 2937, a 2938, a 2939, a 2940, a 2941, a 2942, a 2943, a 2944, a 2945, a 2946, a 2947, a 2948, a 2949, a 2950, a 2951, a 2952, a 2953, a 2954, a 2955 és a 0197/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 7106 nyilvántartási számú lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori villagazdaság maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Szentkirályszabadja (Veszprém megye) 010 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 9314 nyilvántartási számú lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Szentkirályszabadja 010 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található római kori villagazdaság maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelethez

A 4. § (2) bekezdésében említett ingatlanrész a Dunafalva, 04/2 helyrajzi számú ingatlannak

a) az alábbi EOV koordinátákkal meghatározott két pont közötti egyenestől délre;

1. Y: 628355

X: 83062

2. Y: 628565

X: 82885

b) és az alábbi EOV koordinátákkal meghatározott két pont közötti egyenestől északra

1. Y: 628417

X: 82328

2. Y: 628203

X: 82350

eső, régészeti lelőhelyként nem védett része.

Az ingatlanrészt az alábbi ábra jelöli:


  Vissza az oldal tetejére