A jogszabály mai napon ( 2020.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) * 

(3) * 

2. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a döntést 15 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez

A B C
1. Projekt azonosító száma Projekt címe Projektgazda

2.

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0014
Tisza-tavi Régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú
Önkormányzati Társulás
3. * 

4.

KEOP-2.3.0/2F/09/2009-0008
A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék- lerakóinak rekultivációja Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás

5.

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0006
A bihari szilárdhulladék lerakó és hasznosító társulás tagtelepüléseinek települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
6. KEOP-2.3.0/2F-2009-0001 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer hulladéklerakók rekultivációja 2. ütem Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
7. KEOP-2.3.0/2F/09/-2010-0006 A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
8. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028 Hevesi hulladékgazdálkodási program tszh lerakók rekultivációja Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
9. * 
10. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0016 Gyöngyösi Kistérség Hulladékgazdálkodási Program - TSZH
lerakók rekultivációja
Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás
11. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0014 Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási program tszh lerakók rekultivációja Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
12. * 
13. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0027 Hernád völgye települési szilárd hulladék rekultivációs projekt Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

14.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0001
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő felhagyott szilárdhulladék lerakók rekultivációja Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás
15. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs
Projekt
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

16.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003
Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén-1. ütem
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

17.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004
Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén-2. ütem
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

18.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002
A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs
Társulása
19. KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 Kelet-nógrádi térségi hulladékrekultivációs program Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
20. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 Hulladéklerakók rekultiválása s Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás területén Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás

21.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023
Az észak-balatoni térség települési szilárdhulladék-
kezelési rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás

22.

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és
Rekultivációs Projekt
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

23.

KEOP-2.3.0/B/11-2011-0001
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő felhagyott 9 db hulladéklerakó rekultivációja Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás

24.

KEOP-2.3.0/B/11-2011-0002
Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladék Rekultivációs Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt illetve felhagyott TSZH lerakók rekultivációja Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
25. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0002 Székesfehérvár, Alba Regia laktanya területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
26. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0004 Tarnaszentmária, üzemen kívüli üzemanyagbázis területén feltárt szennyezettség kármentesítése Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
27. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0005 A taszári laktanya területének környezeti kármentesítése Taszár Községi Önkormányzat
28. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006 A Szegedi Tudományegyetem kezelésében lévő Szeged-Öthalom volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése Szegedi Tudományegyetem
29. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0007 Hajdúböszörmény Városi Szennyvíztisztító telepének kármentesítése Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
30. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 Eger, Ipari Park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének kármentesítése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
31. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0009 Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
32. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001 Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
33. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0002 Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítése Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
34. KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
35. KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0001 Berettyóújfalu, 0490/4 hrsz. alatti volt szovjet katonai objektum területén lévő föld alatti tartályok által okozott szénhidrogén szennyezés kármentesítése Berettyóújfalu Város Önkormányzata
36. KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0002 Peremartongyártelep északi bányaterület kármentesítése Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
37. KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0003 Felcsút, 2. számú üzemanyagbázis környezeti kármentesítése Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
38-39. * 
40. KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008 Az MH ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
41. KEOP-2.4.0/2F/09-2011-0001 Fertő tó / Neusiedler See Világörökségi Kultúrtáj területén lévő sarródi, László-major kármentesítése Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

42.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2011-0001
Nagybajcs 011/13. hrsz-ú területen található települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása Nagybajcs Községi Önkormányzat

43.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001
Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése Kiskunhalas Város Önkormányzata

44.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0002
Rajka 0229/5. hrsz-ú területen található települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása Rajka Község Önkormányzata

45.

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003
Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése Zirc Városi Önkormányzat
46-47. * 

2. melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. *  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. vízügyi hatósági eljárások, és

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére