A jogszabály mai napon ( 2020.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a „Lechner Ödön” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából - „Lechner Ödön” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. november 19.

2. § (1) Az álló téglalap alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete 39,6 mm×26,4 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet előcsarnokának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat, fölötte kissé balra, két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A jobb oldali peremmel párhuzamosan - a lépcsőfeljáróba illesztve - a „BP.” verdejel és a „2014” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Lechner Ödön félalakos - az építészt karosszékben ülve ábrázoló - portréja, a háttérben az Iparművészeti Múzeum ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent a „LECHNER ÖDÖN” felirat, alatta jobb oldalon, két vízszintes sorban az „1845” és az „1914” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali szélén, a karosszék fölött Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2014. november 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 43/2014. (XI. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 43/2014. (XI. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére