A jogszabály mai napon ( 2020.10.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2015. (IX. 29.) MNB rendelet

a „Széll Kálmán” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Széll Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából - „Széll Kálmán” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 1.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a régi Erzsébet híd ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra, két vízszintes sorban a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Széll Kálmán portréja látható. A portrétól jobbra, két vízszintes sorban az „1843” és az „1915” felirat olvasható, alatta Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „TÖRVÉNY, JOG, IGAZSÁG”, alsó köriratban a „SZÉLL KÁLMÁN” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot egymástól egy-egy pont választja el. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 38/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 38/2015. (IX. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére