A jogszabály mai napon ( 2022.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet

a technikai kamatláb maximális mértékéről

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az élet- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termékek díjkalkulációjánál és a számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalék és betegségbiztosítási díjtartalék, továbbá a balesetbiztosítási járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke:

a) *  a forintban fennálló kötelezettségek esetében

aa) 2020. december 31-ig évi 2,3%,

ab) 2021. január 1-jétől évi 1,8%;

b) *  az euróban fennálló kötelezettségek esetében

ba) 2020. december 31-ig évi 1,1%,

bb) 2021. január 1-jétől évi 0,6%;

c) az a) és b) ponton kívüli, egyéb pénznemben fennálló kötelezettség esetében az adott pénznemet kibocsátó állam által a leghosszabb futamidőre kibocsátott kötvény hozamának legfeljebb 60%-a és a b) pontban meghatározott mérték közül a kisebbik.

(2) A számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő felelősségbiztosítási járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke forintban, illetve egyéb pénznemben fennálló kötelezettségek esetében évi 0%.

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3. § *  (1) A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról szóló 25/2020. (VII. 28.) MNB rendelet hatálybalépésekor már megkötött, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítási szerződések esetében - ha a szerződéshez járadékszolgáltatás is kapcsolódik - a járadék díjkalkulációjánál és a számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalékának és egészségbiztosítási díjtartalékának számításánál legfeljebb az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, b) pont bb) alpontja, illetve c) pontja szerinti mértékű technikai kamatláb alkalmazható, amennyiben a járadék technikai kamatlábának rögzítésére 2020. december 31. után kerül sor.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról szóló 25/2020. (VII. 28.) MNB rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett járadékszolgáltatások díjtartalékának számítására.

(3) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján terjesztett, az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjának, b) pont bb) alpontjának, illetve c) pontjának meg nem felelő biztosítási termék 2020. december 31-ig terjeszthető. A biztosító ilyen termék számviteli biztosítástechnikai tartalékának számításánál - amennyiben nem él a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 121. § (1) bekezdés o) pontjában rögzített lehetőséggel, és nem változtat az adott termékhez tartozó technikai kamatláb mértékén - az eredetileg rögzített technikai kamatlábat alkalmazza.


  Vissza az oldal tetejére