A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő

a) egyéb eljárási költségekre, valamint

b) szakértői díjakra

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés szakhatósági eljárásban történő vizsgálatára.

2. § Egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő egyéb eljárási költséget az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az egyéb eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a kincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

(2) A befizetett egyéb eljárási költségről az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki, melyet a befizetést követő tizenöt napon belül továbbít az ügyfélnek.

(3) A befolyt egyéb eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

4. § *  Ha a környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, illetve az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság más hatóság eljárásában - jogszabály alapján - szakértőként vizsgálja, az 1. melléklet szerinti szakértői díjat állapítja meg.

5. § Az egyéb eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költség, szakértői díj mértéke

A B


1.


A környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát igénylő eljárás
megnevezése
szakkérdés
vizsgálatával
kapcsolatos egyéb
eljárási költség,
szakértői díj
(Ft)
2. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet]
2.1. Építési-, összevont-, fennmaradási-, bontási engedélyezési eljárás, összevont telepítési eljárás 14 000
2.2. Használatbavételi engedélyezési eljárás 8 500
3. a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
3.1. Talajvédelmi hatósági eljárás 14 000
3.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás 7 000
3.3. Vadászati hatósági eljárás 12 000
3.4. Halászati hatósági eljárás 12 000
3.5. Erdészeti hatósági eljárás 14 000
3.6. Egyéb, a 3.1-3.5. pontba nem tartozó eljárás 7 000
4. a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
4.1. Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás (a légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás, a hajózási hatósági engedélyezési eljárás, a vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás, valamint a 4.2. pontban foglalt eljárás kivételével) 14 000
4.2. Sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti eljárás 14 000
5. Ingatlanügyi engedélyezési eljárások
5.1. Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó eljárás 8 000
5.2. Termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás, engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz való hozzájárulás megadására irányuló eljárás 12 000
6. *  Bányászati hatósági eljárás
6.1. A bányafelügyeletnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása 23 000
6.2. A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások 28 000
7. *  Régészeti feltárások engedélyezési eljárása [A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése] 8 500
8. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti eljárások
8.1. *  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárások 14 000
8.2. Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás [a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 10 000
8.3. Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása 18 000
9. Vezetékjog engedélyezési eljárás [a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. melléklet B) pont] 14 000
10. Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata (Ha a 2-9. pontban meghatározott eljárás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára is sor kerül, az egyéb eljárási költség mértéke a 2-9. pontban meghatározott egyéb eljárási költség megfizetése mellett) 133 000

2. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az eljáró közigazgatási szerv fizetési számlája

A B
1. *  Fővárosi és vármegyei kormányhivatal Számlaszám
2. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
3. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000
4. *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
5. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00335656-00000000
6. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000
7. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000
8. *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00335670-00000000
9. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
10. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000
11. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
12. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000
13. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
14. *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
15. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00335728-00000000
16. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
17. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
18. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
19. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000
20. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
21. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000