A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2016. (I. 27.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti járművek forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által üzemben tartott - tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, lízingelt vagy bérelt - gépjárművekre (a továbbiakban: hivatali gépjármű) terjed ki.

(2) A hivatali gépjármű esetében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A NAV biztosítja, hogy hivatali gépjárművei megfeleljenek az e rendeletben, valamint az 1. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályokban előírt műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

3. § (1) A hivatali gépjármű ellátható csökkentett fényű, fényálcázott világító és fényjelző berendezésekkel is.

(2) A jármű méretétől függően bármely karosszéria eleme ellátható piros, ezüstszürke, zöld fényvisszaverő jelzéssel is, azonban a fényvisszaverők előre piros, hátra fehér fényűek nem lehetnek.

(3) Külön jogszabály alapján hivatali gépjárműre felszerelt megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készüléknél a fényhatások többféle módon is elérhetőek. Az azonos feladatot ellátó fényforrások számának a szolgálati gépjármű két oldalán meg kell egyezniük egymással és azokat a járműre szimmetrikusan kell felhelyezni.

(4) Reklám, reklámhordozó hivatali gépjárműveken nem helyezhető el. Zászló, jelzés, plakett, matrica vagy felirat csak egységes jelzés, azonosítás céljából helyezhető el.

(5) A hivatali gépjárművet üzemeltető szervezeti egység vezetője rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott fényvisszaverő jelzés, a (3) bekezdésben meghatározott fény- és hangjelzést adó készülék, valamint a (4) bekezdésben meghatározott jelzés elhelyezésének módjáról.

4. § A szolgálati jármű forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki vizsgálatát, az eljárások szabályszerűségét a közlekedési hatóság előzetes egyeztetés alapján ellenőrizheti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére