A jogszabály mai napon ( 2021.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § g), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28-29. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett választási informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek összessége.

(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek:

a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,

b) az elektronikus anyakönyvi rendszer informatikai eszközrendszere (a továbbiakban: EAK),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) informatikai eszközei,

d) az okmányirodák, valamint az okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a továbbiakban együtt: okmányiroda) informatikai eszközei,

e) a külképviseletek informatikai eszközei,

f) az a)-e) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok és

g) egyéb, kormányzati célú informatikai rendszerek.

(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek vezetését, a szavazatösszesítést, az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást, valamint a választási szervek közötti kommunikációt támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, ezek hiányában az EAK igénybevételével éri el.

(2) A népszavazási informatikai feladatok ellátására az üzembiztonság és a hatékony munkavégzés érdekében a HVI vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a TVI vezetője az okmányirodai infrastruktúra bevonásáról dönt, erről haladéktalanul értesíti a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnökét és az igénybevétel helye szerint illetékes kormánymegbízottat.

(3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a HVI vezetőjének kezdeményezésére, a TVI vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Ebben az esetben a TVI vezetője gondoskodik az új adatfeldolgozó hely regisztrálásáról, és erről haladéktalanul értesíti az NVI elnökét.

(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, az EAK-ot, illetve az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

4. § Az informatikai rendszert kell használni

a) a választási bizottságok adatainak rögzítéséhez,

b) a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

c) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

d) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,

e) az értesítők elkészítéséhez,

f) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

g) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok átvételével, elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

h) a szavazóköri jegyzőkönyvek, továbbá a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke szavazóhelyiségbe kerülő példányának nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

i) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

j) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,

k) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

l) a népszavazási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

m) a népszavazási eredmény megállapításának támogatásához, valamint

n) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

5. § (1) A kormányhivatal a népszavazási feladatok ellátása érdekében a TVI, illetve a HVI vezetője számára - megállapodás alapján - biztosítja

a) *  a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a népszavazási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI részére - megállapodás alapján - biztosítja

a) az okmányirodai infrastruktúra igénybevételét az okmányirodákban,

b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és

c) az a) és b) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) *  A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő népszavazási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása,

b) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

c) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

3. A levélszavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

6. § Az NVI a levélben beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A népszavazási eredmény országosan összesített adatai

7. § A népszavazási eredmény országosan összesített adatai a következők:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók névjegyzékében lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazó választópolgárok száma, az érvényes szavazási iratok száma,

d) a szavazóként megjelent és az érvényes szavazási iratot visszaküldő választópolgárok száma összesen,

e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

f) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma,

g) az érvényes szavazatok száma összesen,

h) az érvényes szavazatok száma válaszonként.

5. A bírság megfizetése, a médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségének igazolása, valamint a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjainak költségtérítése

8. § A népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos eljárás, valamint a népszavazási eljárás során a bírság megfizetésére, a médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségének igazolására használható okiratokra, valamint a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjainak költségtérítésére a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) IV/A. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az R. 20/A. § (3) bekezdésében a Ve. 124. § (2) bekezdése szerinti bírságon az Nsztv. 18. § (2) bekezdése, 19. § (3) bekezdése, 19/A. § (2) bekezdése, 19/B. § (4) bekezdése és 19/C. § (4) bekezdése szerinti bírságot kell érteni.

II. FEJEZET

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

9. § Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

10. § (1) A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

b) továbbítja a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket, és

c) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntését a kérelmező lakcímére is megküldi.

(2) A HVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

b) fogadja az SZSZB megbízott tagjainak bejelentését, ellenőrzi választójogukat, gondoskodik eskü-, illetve fogadalomtételükről,

c) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

d) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

e) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

f) fogadja a központilag - szavazókörönként - összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, elhelyezi bennük a napközbeni részvételi jelentések adatainak, valamint a szavazóköri eredmény adatainak telefonos továbbításához szükséges jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

g) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

h) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

i) gondoskodik a megfelelő szavazóhelyiség és a szavazáshoz szükséges egyéb technikai feltételek biztosításáról, a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről.

(3) A HVI vezetője - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) * 

b) a kinyomtatott névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és erről tájékoztatja az NVI-t.

(4) Az R. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott település HVI-je a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

11. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c) *  7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,

f) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően azonnal továbbítja annak adattartalmát a HVI-hez a HVI vezetőjének utasítása szerinti rövid úton (telefonon vagy faxon),

g) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, valamint

h) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) *  továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti kérelmeket,

c) fogadja és - ellenőrzést követően - az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

d) fogadja és - ellenőrzést követően - az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből rövid úton érkezett jegyzőkönyvi adatokat; ha az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelez, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

e) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, továbbá az egyéb választási iratokat, valamint

f) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és tételesen ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát; a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról.

(3) Az NVI elnöke által kijelölt HVI a (2) bekezdés f) pontjában foglalt tételes ellenőrzés helyett a szavazóköri jegyzőkönyvet beszkenneli.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

12. § A HVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) az informatikai rendszerben tárolt és a jegyzőkönyvi adatok eltérése esetén az informatikai rendszer adatait javítja, vagy felhívja az SZSZB figyelmét a jegyzőkönyv javításának szükségességére,

c) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza,

d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához (a továbbiakban: OEVI), a fővárosi kerületi HVI az NVI-hez, valamint

e) *  a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - megsemmisíti.

III. FEJEZET

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

13. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

b) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,

c) *  a külképviselet épületében a szavazást megelőző 15. naptól, valamint a külképviseleti szavazás időtartama alatt külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

d) minden munkanap, valamint a külképviseleti szavazás napján a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

e) a leadott válaszborítékok számát naponta jelenti az NVI-nek,

f) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen történő őrzéséről,

g) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

h) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget, valamint

i) kinyomtatja és hitelesíti a külképviseleti névjegyzéket, ha azt az NVI elektronikus úton küldi meg.

(2) A KÜVI vezetője - a Ve.-ben foglalt feladatain túl - gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

(3) Az R. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

14. § A KÜVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

b) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,

c) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet; annak első példányát, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani,

d) a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányát elektronikus úton azonnal továbbítja az NVI-hez,

e) a leadott válaszborítékok számát jelenti az NVI-nek, valamint

f) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvet, továbbá a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást elektronikus úton azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

15. § A KÜVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányának nyilvánosságát, valamint

c) *  a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat megsemmisíti.

IV. FEJEZET

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

16. § Az OEVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) megbízott tagjainak bejelentését, ellenőrzi választójogukat, gondoskodik eskü-, illetve fogadalomtételükről,

b) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az OEVI vezetőjének nevét, az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét,

c) a személyazonosság ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

17. § Az OEVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékainak leadására, amelyet folyamatosan felügyel,

b) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni,

c) a leadott válaszborítékok számát jelenti az NVI-nek, valamint

d) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját követően

18. § Az OEVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozásának megtörténtét,

b) a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot és a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait - az NVI vezetőjének rendelkezése szerint - legkésőbb a szavazást követő napon 19.00 óráig továbbítja az NVI-hez, valamint

c) *  a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - megsemmisíti.

V. FEJEZET

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

19. § A TVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatását,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében, valamint

d) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

20. § (1) A TVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) nyilvánosságra hozza a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét, valamint

b) a választási logisztikai rendszer adataira alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét.

(2) A TVI vezetője - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és

b) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

21. § A TVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

VI. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

17. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

22. § (1) Az NVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) gondoskodik a KÜVI-k és a TVI-k vezetőinek oktatásáról,

b) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

c) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja az igénylőnek,

d) a c) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi számlaszámát,

e) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a választás eredményének számítógépes feldolgozásához szükséges azonosító kódrendszereket,

f) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő azon választópolgárok számára, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, megküldi a szavazási levélcsomag átvételének helyére és idejére vonatkozó információkat,

g) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,

h) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

i) fogadja a Nemzeti Választási Bizottságba (a továbbiakban: NVB) megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát; gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

j) nyilvánosságra hozza az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét, valamint

k) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét.

(2) Az NVI elnöke - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit,

b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

23. § Az NVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) működteti a Választási Központot,

b) működteti a választási informatikai rendszert,

c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

d) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések és a napközben történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,

e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint

f) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a benyújtott kifogásokat, valamint a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyveket.

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

24. § (1) Az NVI - a Ve.-ben foglalt feladatain túl -

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a külképviseletekről érkező urnákat, valamint levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,

c) a szavazást követő napon fogadja az OEVI-ktől, illetve a fővárosi kerületek tekintetében a HVI-ktől a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az OEVI-ktől a szavazási iratokat tartalmazó szállítóborítékokat,

d) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok előzetes megszámlálását,

e) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat - az (1) bekezdés b) és c) pont szerinti szavazási iratok kivételével - a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja.

f) a 11. § (3) bekezdése szerint még be nem szkennelt szavazóköri jegyzőkönyveket beszkenneli, és azok adatait összehasonlítja az informatikai rendszerben tárolt adatokkal; eltérés esetén haladéktalanul értesíti a HVI vezetőjét,

g) adatokat szolgáltat az NVB részére az eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,

h) gondoskodik a népszavazás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,

i) *  a választási iratokat a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - megsemmisíti, valamint

j) *  a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy befejezése után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

VII. FEJEZET

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTAT VÁNYOK

25. § Az országos népszavazáson használandó nyomtatványok jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2-17. melléklet tartalmazza.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § *  E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.

28-29. § * 

1. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Az országos népszavazáson használandó nyomtatványok

1. nyomtatvány megnevezése
2. Szavazóköri névjegyzék
3. Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke
4. Külképviseleti névjegyzék
5. Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához
6. Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről
7. Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről
8. Ellenőrző lap
9. Visszautasítottak jegyzéke
10. Számlálólap a napközbeni jelentéshez
11. Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről (a formanyomtatvány használata nem kötelező)
12. Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz
13. Szavazóköri jegyzőkönyv
14. Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről
15. Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról
16. Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról
17. Jegyzőkönyv a népszavazás eredményéről

2. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Szavazóköri névjegyzék

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)

(TELEPÜLÉS)

.... számú szavazókör

(szavazóhelyiség címe)

1. oldal
A választópolgár adatai A választópolgár aláírása

1.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

2.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

3.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

4.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

...
(A névjegyzék utolsó oldalán)
a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen
A
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)
+
mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:
(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)
=
a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: E

3. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)

(TELEPÜLÉS)

.... számú szavazókör

(szavazóhelyiség címe)

1. oldal
A választópolgár adatai A választópolgár aláírása


1.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
....................................................
(név)


2.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
....................................................
(név)


3.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
....................................................
(név)


4.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
....................................................
(név)


...

4. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Külképviseleti névjegyzék

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

(a szavazás napja)

(KÜLKÉPVISELET)

(szavazóhelyiség címe)

1. oldal
A választópolgár adatai A választópolgár aláírása

1.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

2.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

3.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

4.
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(szavazási segítség)
....................................................
(név)

...
(A névjegyzék utolsó oldalán)
a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen
A
megjelent választópolgárok száma
(aláírások száma a névjegyzéken)
B

5. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához

JEGYZÉK
A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS -
(a szavazás napja)
(település)*

oldal 1 / ...
A választópolgár adatai A választópolgár aláírása
1. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)
2. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)
3. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)
4. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)
5. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)
6. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)
7. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)
8. (név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) (születési név);
(születési hely) (születési idő)
....................................................
(név)

* A címsorok csak a jegyzék első oldalán jelennek meg.

6. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről

ÉRTESÍTŐ

a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő) (név)
(születési név, ha a viselt névtől eltér)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki a következő kérdésben:

A kitűzött országos népszavazáson

................................. megye .................................................. településen/ Budapest ..... kerületben a(z) ....... számú szavazókörben

szerepel a szavazóköri névjegyzékben.

A szavazóhelyiség címe: ....................................................................................................................

A szavazás ideje: ......... év ................................ hó ................ nap 6-19 óra között.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát, valamint személyi azonosítóját vagy lakcímét igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- vezetői engedély

vagy

B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelemében megadott magyarországi településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb ................................. (a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb ................................. (a szavazást megelőző kilencedik nap) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet benyújthatja

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül legkésőbb .......................... (a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig,

b) személyesen legkésőbb ............................. (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig, vagy

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 12 óráig.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

● a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson,

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon

● a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

Braille-írásos értesítőt kapjon.

Az arra jogosult szervezetek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást - ha eddig még nem tette meg - megtilthatja.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

Ha az értesítő kiállítása után megszünteti magyarországi lakóhelyét, akkor ahhoz, hogy a népszavazáson részt tudjon venni, a központi névjegyzékbe regisztrálnia kell.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Választási Iroda

7. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről

ÉRTESÍTŐ

a külképviseleti névjegyzékbe vételről

(születési idő) (név)
(születési név, ha a viselt névtől eltér)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom, hogy az országos népszavazáson kérelmére felvettem a külképviseleti névjegyzékbe.

A szavazóhelyiség címe: ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................

A szavazás ideje: ......... év ................................ hó ................ nap ................ óra között.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolvány bemutatásával:

- személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- vezetői engedély

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Választással kapcsolatos további kérdéseire a valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

8. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Ellenőrző lap

Ellenőrző lap

a mozgóurna / külképviseleti urna hitelesítésére

A szavazás napja: ......................................................................................................
A szavazókör sorszáma: ......................................................................................................

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel.

Az ellenőrző lapot ........... óra .......... perckor helyeztük a mozgóurnába.

A szavazatszámláló bizottság / külképviseleti választási iroda jelen lévő tagjainak aláírása:

............................................................... ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................

Az elsőként szavazó választópolgár

................................................................
neve
................................................................
aláírása

9. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Visszautasítottak jegyzéke

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

_______________________________________ település Szavazókör sorszáma:
____ év ______________________________ hó ___ nap
A visszautasított polgár
családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
________________________, ________ év _________________________ hó _____ nap
____________________________________________
jegyzőkönyvvezető

10. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez

SZÁMLÁLÓLAP

a napközbeni jelentéshez

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról

Telefonszám, e-mail cím, amelyre a jelentést küldeni kell.
MEGYE/FŐVÁROS:
TELEPÜLÉS/KERÜLET:
SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370
375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445
450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520
525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595
600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670
675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745
750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820
825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895
900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970
975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045
1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120
1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére (A jelentett számot célszerű jelölni a számlálólapon)

Jelentési idő Megjelentek száma A jelentést adta A jelentést vette
óra, perc aláírás
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.30

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.

11. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv minta
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

JEGYZŐKÖNYV
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről,
illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének /
külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

Készült: __________ év _______________ hó _____ nap ______________________ település ________________________ utca/út/tér ____ szám alatt, a ____ számú szavazókör helyiségében.

Jelen vannak:

SZSZB/HVB/KÜVI elnöke/vezetője

_________________________________________

SZSZB/HVB/KÜVI tagjai

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének / külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése:

___________________, _______ év ____________________ hó ____ nap

___________________________
az SZSZB/HVB/KÜVI
elnöke/vezetője

A jegyzőkönyv továbbítva: ___ nap ___ óra ___ perc

___________________________
jegyzőkönyvvezető

12. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz

AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT
LEVÉLBEN SZAVAZÁSHOZ

A választópolgár adatai
(1) Családi és utóneve: _______________________________________________________
(2) Születési családi és utóneve: _______________________________________________________
(3) Születési helye _______________________________________________________
(4) Születési ideje |__|__|__|__| év |__|__| hónap |__|__| nap
(5) a) A választópolgár személyi azonosítója:
|__| - |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__|
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nyilatkozom, hogy a lezárt boríték az általam leadott szavazatot tartalmazza.
Kelt: ________________________, |__|__|__|__| |__|__| |__|__|
__________________________________
a választópolgár saját kezű aláírása

13. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Szavazóköri jegyzőkönyv

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
(MEGYE / BUDAPEST) (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET) (szavazóköri azonosító)
számú példány
Készült __________ év __________________ hó _________ napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben:
___________________________________________________________________________________________________
A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:
A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az urnák lezárásához felhasznált biztonsági plombák sorszáma:
Az elsőként szavazó választópolgár: ………………….. ................................... ...........................................
sorszáma a névjegyzéken neve aláírása
A szavazás lezárásának időpontja: □□ óra □□ perc
Az ellenőrző lap a benne volt A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: □□□
mozgóurnában nem volt benne □ ezért az abban lévő szavazólapok Rontott szavazólapok száma: □□□
érvénytelenek.
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: A
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: E
Az SZSZB a szavazatokat ___________
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: M alkalommal számolta meg.
O=J-E, J=K+L, L=I+N
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: J
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: +/hiány: -) O
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: K
Érvényes szavazólapok száma: L
IGEN szavazatok száma: I
azonosító
NEM szavazatok száma: N kód helye
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
NÉV Aláírás
a szavazás megkezdésekor
Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor
Aláírás
a jegyzőkönyv átvételekor
elnök -
elnökhelyettes -
jegyzőkönyvvezető -
P. H.

14. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről

JEGYZŐKÖNYV
a külképviseleti szavazás befejezéséről
A külképviseleti választási iroda állítja ki
két példányban!
Ez a számú példány.
Az 1. példányt az urnába kell helyezni!
A 2. példányt elektronikus úton az NVI-hez kell továbbítani. Az eredeti példány a KÜVI-nél marad, 3 napra ki kell függeszteni a konzuli váróban, majd a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon meg kell semmisíteni.
Készült: _________________________________ ország _______________________________________ település
_______________________________________________________________ alatti külképviseleti szavazóhelyiségben.
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: _________
A visszautasítottak jegyzékén szereplő polgárok száma: ________ A rontott szavazólapok száma: ________
A szavazás befejezésének időpontja: ______ óra ______ perc
Beküldendő urna: ________ db
Utazás módja: _______________________________________________________________
Budapestre érkezés várható időpontja: ______ óra ______ perc
____________________________
a külképviseleti választási iroda vezetője
P. H.
Megfigyelőként jelen volt:
Név Aláírás Megbízó Nyilatkozata szerint a szavazás*
törvényes volt törvénysértő volt
A megfigyelő észrevételei:
* Kitöltése önkéntes

15. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS A
JEGYZŐKÖNYV
A KÜLKÉPVISELETEKEN LEADOTT SZAVAZATOK
MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!
Ez a számú példány.
Készült: _______ év _________________ hó ____ napján __________________________________ település
__________________________ utca _____ szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.
A szavazatszámlálás □□□□ év □□ hó □□ nap □□.□□ órakor kezdődött.
A szavazatszámlálás □□□□ év □□ hó □□ nap □□.□□ órakor befejeződött.
A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat □□ alkalommal számolta meg.
A külképviseleti
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma
A külképviseleten
szavazó
választópolgárok száma
B F
A külképviseletekről
érkezett urnákban lévő
bélyegzőlenyomat
nélküli szavazólapok
száma
A külképviseletekről
érkezett urnákban
lévő lebélyegzett
szavazólapok
száma
Eltérés a szavazóként
megjelent
választópolgárok
számától
(többlet: + / hiány: -)

Érvénytelen
lebélyegzett szavazólapok száma

Érvényes
szavazatok
száma
M J O K L
B
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
IGEN
szavazatok száma
NEM
szavazatok száma
I N
NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI, MEGFIGYELŐK

NÉV

Aláírás
Aláírás
a jegyzőkönyv
átvételéről

............................................................
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

-

............................................................
a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

-

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

............................................................
a Nemzeti Választási Iroda elnöke

-
p.h.

16. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS A
JEGYZŐKÖNYV
A LEVÉLBEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!
Ez a számú példány.
Készült: _______ év _________________ hó ____ napján __________________________________ település
__________________________ utca _____ szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.
A szavazatszámlálás □□□□ év □□ hó □□ nap □□.□□ órakor kezdődött.
A szavazatszámlálás □□□□ év □□ hó □□ nap □□.□□ órakor befejeződött.
A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat □□ alkalommal számolta meg.
A levélben szavazók
névjegyzékében lévő
választópolgárok száma
Az érvényes
szavazási iratok
száma
C G
Az érvényes szavazási
iratokban lévő
szavazólapok
száma
Eltérés az
érvényes szavazási
iratok számától
(többlet: + / hiány: -)
Az érvényes szavazási
iratokban lévő
érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes szavazatok
száma
J O K L
B
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
IGEN
szavazatok száma
NEM
szavazatok száma
I N
NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI, MEGFIGYELŐK

NÉV

Aláírás
Aláírás
a jegyzőkönyv
átvételéről

............................................................
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

-

............................................................
a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

-

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

............................................................
a Nemzeti Választási Iroda elnöke

-
p.h.

17. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Jegyzőkönyv az országos népszavazás eredményéről

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS A
JEGYZŐKÖNYV
A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!
Ez a számú példány.
Készült: _______ év _________________ hó ____ napján __________________________________ település
__________________________ utca _____ szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.
Ez a jegyzőkönyv .............. db szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült.
a) Névjegyzéki adatok
A szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok
száma
A külképviseleti
névjegyzékben lévő
választópolgárok
száma
A levélben szavazók
névjegyzékében lévő
választópolgárok
száma

A választópolgárok
száma összesen
A B C D
b) Szavazók adatai

A szavazóhelyiségben és a
mozgóurnával szavazó
választópolgárok száma

A külképviseleten szavazó
választópolgárok
száma

Érvényes
szavazási iratok
száma
Szavazóként megjelent,
valamint érvényes szavazási
iratot visszaküldő
választópolgárok száma
összesen
E F G H
c) Szavazás adatai
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma
Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazatok száma
J K L
B
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS)
IGEN
szavazatok száma
NEM
szavazatok száma
I N
A NÉPSZAVAZÁS
ÉRVÉNYTELEN / ÉRVÉNYES, DE EREDMÉNYTELEN / ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES
NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NÉV
Aláírás
az eredmény
megállapításakor
Aláírás
a jegyzőkönyv
átvételéről

............................................................
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

-

............................................................
a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese

-

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

............................................................
a Nemzeti Választási Iroda elnöke

-
p.h.

18-21. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére