A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/2016. (IX. 2.) MNB rendelet

a „Szigetvári vár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Szigetvári vár” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki. (2) A kibocsátás időpontja: 2016. szeptember 5.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a páncélt és süveget viselő Zrínyi Miklós félalakos ábrázolása látható, jobb kezében kardot, bal kezében buzogányt tartva. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az ábrázolástól jobbra, egymás alatti két-két sorban a „ZRÍNYI” és a „MIKLÓS” felirat jobbra rendezve, a „SZIGETVÁR” és a „VÉDŐJE” felirat balra rendezve olvasható. Az emlékérme szélén, középen, bal oldalon a „2016” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban a „SZIGETVÁRI VÁR” felirat olvasható. A középmezőben a Szigetvári vár déli oldalának ábrázolása látható, előterében Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című művének részletével, amelyben Zrínyi a kirohanásra buzdítja vitézeit. Az emlékérme jobb oldali szélén, a vár ábrázolásába ágyazva Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2016. szeptember 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 35/2016. (IX. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 35/2016. (IX. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére