A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § *  (1) *  Az agrárpolitikáért felelős miniszter a közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat, valamint a halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. útján látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására is jogosult.

(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. közreműködésével összehangolja Magyarország közösségi agrármarketing tevékenységét, ezzel kapcsolatban a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a Nemzeti Agrármarketing Program útján a közösségi agrármarketing feladatok ellátását, annak módját.

2–5. § * 

6–7. § * 

8. § Ez a rendelet 2016. június 15-én lép hatályba.

9. § *