A jogszabály mai napon ( 2023.12.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi CLXX. törvény

egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról * 

1. Állami közparkok közfeladatok ellátása érdekében helyi önkormányzatok részére történő ingyenes átadása

1. § Az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdésében, valamint 38. cikk (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben felsorolt közparkok fenntartása, mint közfeladat helyi önkormányzat részére történő átadásával egyidejűleg a közfeladat ellátását szolgáló és ahhoz szükséges állami tulajdonú ingatlanok és állami tulajdonban álló tulajdoni hányadok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) e törvény erejénél fogva ingyenesen, az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

2. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok az ingatlanok terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt szerzik meg.

(2) Az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a helyi önkormányzat megkeresése alapján kell bejegyezni. A megkeresésben hivatkozni kell e törvény tulajdonjog átruházást, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére.

2. * 

3-4. § * 

3. Állami tulajdonú ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adása

5. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület Árpád fejedelem út 108. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest III. kerület 17927 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan állam tulajdonában lévő 57/100 tulajdoni hányada ingyenesen - szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében - az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

6. § (1) *  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Tatabánya Semmelweis utca 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Tatabánya belterület 2090/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan állam tulajdonában lévő 1/1 tulajdoni hányada ingyenesen - szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében - a Székesfehérvári Egyházmegye tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CLXX. törvényhez

Helyi Önkormányzat Település Helyrajzi szám Művelési ág Állami tulajdoni hányad
1. Abaliget Község Önkormányzata Abaliget 352 Kivett közpark 1/1
2. Alibánfa Község Önkormányzata Alibánfa 182/1 Kivett park 1/1
3. Balatonszepezd Község Önkormányzata Balatonszepezd 02/15 Kivett közpark 1/1
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba 12226/15 Kivett közpark 1/1
5. Berettyóújfalu Város Önkormányzata Berettyóújfalu 991 Kivett közpark 1/1
6. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest IX. Kerület 38241/32 Kivett közpark 1/1
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest X. Kerület 41447 Kivett közpark 31698/41657
8. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Önkormányzat Budapest XVIII. Kerület 150353/9 Kivett közpark 1/1
9. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen 5414 Kivett közpark 895/3455
10. Döbrököz Község Önkormányzata Döbrököz 1556 Kivett közpark 1/1
11. Dunakeszi Város Önkormányzata Dunakeszi 5056/4 Kivett park 1/1
12. Dunakeszi Város Önkormányzata Dunakeszi 5056/3 Kivett épület, park 1/1
13. Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskemét 2385/22 Kivett közpark 1/1
14. Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskemét 2385/23 Kivett közpark 1/1
15. Kecskemét Megyei Jogú Város Kecskemét 2996/7 Kivett udvar 1/1
16. Makó Város Önkormányzata Makó 176/4 Kivett közpark 1/1
17. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc 23375/12 Kivett közpark 1/1
18. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 0476/7 Kivett közpark 1/1
19. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 0476/8 Kivett közpark 1/1
20. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 10001/1 Kivett közpark 1/1
21. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 10001/2 Kivett közpark 1/1
22. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 10001/6 Kivett közpark 1/1
23. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 1500/15 Kivett közpark 1/1
24. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 1500/16 Kivett közpark 1/1
25. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 1500/19 Kivett közpark 1/1
26. Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros 2610 Kivett közpark 1/1
27. Orosháza Város Önkormányzata Orosháza 5908 Kivett közpark 1/1
28. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs 6154/3 Kivett parkerdő 1/1
29. Siófok Város Önkormányzata Siófok 7920/3 Kivett közpark 1/1
30. Székkutas Község Önkormányzata Székkutas 401/14 Kivett közpark 1/1
31. Szentlőrinc Város Önkormányzata Szentlőrinc 073 Kivett közpark 1/1
32. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg 5531/2 Kivett közpark 1/1
33. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg 5533/1 Kivett közpark 1/1
34. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg 5532/2 Kivett közpark 1/1
35. Zsennye Község Önkormányzata Zsennye 075/1 Kivett közpark 1/1