A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: Kiegészítés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Kiegészítést e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Kiegészítés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„1. KIEGÉSZÍTÉS
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodáshoz

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a híd hatékonyabb hasznosítása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 1. Cikk (2) bekezdése a következőképp módosul:

„(2) A Híd egynyílású két főtartós acélszerkezetű vonórudas ívhídként épül meg, szerkezeti hossza 61,02 m, szélessége járdával együtt 10,675 m, teherbírása Eurocode szerinti.”

2. Cikk

Jelen Kiegészítés a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Kiegészítést a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Készült Pozsonyban 2016. december 15. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
A Szlovák Köztársaság Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Kiegészítés 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Kiegészítés, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A 2014. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodásnak a Kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt, magyar nyelvű szövege közzétételéről a Kiegészítés hatálybalépését követően - a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével - a közlekedésért felelős miniszter haladéktalanul gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére