A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2017. (IX. 28.) MNB rendelet

a „Pécsi Tudományegyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából - „Pécsi Tudományegyetem” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. szeptember 29.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a középkori pécsi egyetem alapítását kezdeményező Vilmos püspök címerkövének ábrázolása látható, háttérben az alapítást engedélyező pápai bulla részletével. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2017” verési évszám, az ábrázolás alatti két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a körvonallal határolt középmezőben a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatala épületének északi homlokzati ábrázolása látható, jobbra - függőleges vonallal határolva - a középkori pécsi egyetem alapítását engedélyező pápai bulla részletével, melyet középen egy Anjou-liliomot megjelenítő sáv választ ketté. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „650 ÉVES A MAGYAR FELSŐOKTATÁS”, alsó köriratban a „PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon egy Anjou-liliomot ábrázoló motívum, jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 24/2017. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 24/2017. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére