A jogszabály mai napon ( 2021.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Ajka (Veszprém megye) külterület 066 helyrajzi számú ingatlanon álló, az 1. mellékletben szereplő 1. helyszínrajzon kiemelten ábrázolt épületeket: a bányatáró indító építményét (1. szám) és az ún. III. akna épületét (3. szám), valamint Úrkút (Veszprém megye) külterület 0127/8 helyrajzi számú ingatlanon álló, az 1. mellékletben szereplő 2. helyszínrajzon kiemelten ábrázolt épületeket: az ún. II. akna épületét (2. szám), a laborépületet (4. szám) és a törő- és mosóépületet (5. szám).

(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemlékeket II. kategóriába sorolom.

(3) A műemlékké nyilvánítás célja Ajka és Úrkút egykori mangánércbánya épületegyüttesének megőrzése, a megmaradt építmények és tartozékai, valamint egyes épületgépészeti berendezések megőrzése, ipartörténeti értékeinek fokozott védelme.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan a magyar államot elővásárlási jog illeti meg.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar megye), II. kerület, Egyetem tér 2. szám alatti, belterület 22246/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(3) A műemlékké nyilvánítás célja az 1939 és 1941 között Borsos József tervei szerint épült egyetemi református templomépület építészeti, belsőépítészeti, szakrális értékeinek, valamint városképi jelentőségének megőrzése.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozóan a magyar államot elővásárlási jog illeti meg.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom az egykori ún. déli védelmi rendszer egyes hadi építményeit:

a) a Kisszállás (Bács-Kiskun megye), külterület 0674/5 helyrajzi számú ingatlanon lévő ún. megerősített tüzelő- és megfigyelőállások katonai egységeit,

b) a Tompa (Bács-Kiskun megye), külterület 022/34, 022/35 helyrajzi számú ingatlanokon lévő ún. megerősített tüzelő- és megfigyelőállások katonai egységeit,

c) Kelebia (Bács-Kiskun megye), külterület 0385/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő ún. megerősített tüzelő- és megfigyelőállások katonai egységeit, valamint

d) Kelebia (Bács-Kiskun megye), külterület 0375/14 helyrajzi számú ingatlanon lévő ún. megerősített tüzelő- és megfigyelőállások katonai egységeit.

(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemlékeket II. kategóriába sorolom.

(3) A műemlékké nyilvánítás célja az országhatáron belül a II. világháborút követően épített védvonalaknak és állásoknak, az egykori védelmi jellegű „államerődítés” részét képező műtárgyaknak a magyar vonatkozású hadtörténelmi, építész-építészettörténeti és társadalomtörténeti emlékként történő megőrzése.

4. § (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Tiszadob (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), belterület 1, 89, 91, valamint külterület 0630, 0631/1 és 0635 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemlékeket II. kategóriába sorolom.

(3) A műemlékké nyilvánítás célja a tiszadobi Andrássy-kastély egykori parkjának, mint hazánk legjelentősebb historizáló kertjei egyikének történeti kertként történő megőrzése. A védetté nyilvánítással megvalósulhat a kastélypark egykori kiterjedése szerinti egységben kezelése és az egykori látvány és térszerkezet visszaállítása.

5. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet 8. § (1) bekezdésével történeti kertként védetté nyilvánított ingatlanok közül a Budapest X. kerület, belterület 38440/46, 38440/53, 38440/54, 38442/9, 38442/12, 38442/13, 38442/14, 38442/15 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét - arra tekintettel, hogy ezek műemléki értéke a műemlékké nyilvánítás szakmai ismérveinek a továbbiakban nem felel meg - megszüntetem.

(2) A Budapest X. kerület, belterület 38440/38, 38440/39, 38442/3, 38442/7, 38442/10 és 38442/11 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettsége, továbbá a 38440/27, 38440/40, 38440/57, 38440/58, 38440/59, 38440/60, 38440/61, 38440/62, 38440/64, 38440/65 helyrajzi számú ingatlanok műemléki környezet jellege továbbra is fennmarad.

6. § Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet 18. § (1) bekezdésével műemlékké nyilvánított Budapest II. kerület, Bem József tér 3. szám alatti, belterület 13507/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy az azon található épület a műemlékké nyilvánítás szakmai ismérveinek a továbbiakban nem felel meg - megszüntetem.

7. § (1) A 120344/1958. MM számú miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított Dabas (Pest megye), ún. volt ősi Halász kúria ingatlanának telekalakítás során létrejött Dabas belterület 2701/1 és 2701/2 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében létrejött ingatlanokon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) A Dabas belterület 2701/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét továbbra is fenntartom.

(3) A (2) bekezdés szerinti védett ingatlan műemléki környezeteként a Dabas belterület 2698, 2699, 2700, 2701/1, 2701/2, 2702, 2706/10, 2706/5, 2706/7, 2706/8, 2706/9, 4764, 4885, 4887/1, 4887/2, 4888, 4889 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

8. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet 112. § (1) bekezdésével műemlékké nyilvánított Kutas (Somogy megye), Ady Endre utca 1. házszám alatti, belterület 283/1 helyrajzi számú ingatlanon az épületegyüttes részeként védett, a közhiteles műemléki nyilvántartásban 18089 azonosító számon nyilvántartott istálló műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Kutas (Somogy megye), Ady Endre utca 1. házszám alatti, belterület 283/1 helyrajzi számú ingatlanon a 2. mellékletben szereplő helyszínrajzon 1. számmal jelölt parókia és 2. számmal jelölt református templom műemléki védettségét továbbra is fenntartom.

9. § (1) A 120344/1958. MM számú miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított Tolmács (Nógrád megye), ún. Szentiványi kastély ingatlanának a telekalakítás során létrejött Tolmács, belterület 349/4 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében létrejött ingatlanon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) A Szentiványi kastély által érintett Tolmács belterület 349/2 és 349/3 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét továbbra is fenntartom.

10. § (1) A 120344/1958. MM számú miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított Uszka (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Fő utca 45. szám alatti ún. református templom és fa harangláb ingatlanának telekalakítás során létrejött Uszka belterület 130/2 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében létrejött ingatlanon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) A református templom és fa harangláb által érintett Uszka belterület 130/1 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét továbbra is fenntartom.

11. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 50051/1962. számú határozatával műemlékké nyilvánított Környe (Komárom-Esztergom megye), Nagytagyospuszta, ún. Konkoly-Thege-Szabó-kúria ingatlanának telekalakítás során létrejött Környe, belterület 3663/36 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a telekalakítás következtében létrejött ingatlanon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) Az ún. Konkoly-Thege-Szabó-kúria ingatlan által érintett Környe belterület 3663/35 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét továbbra is fenntartom.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelethez

1. helyszínrajz: Ajka külterület 066 helyrajzi számú ingatlan

2. helyszínrajz: Úrkút külterület 0127/8 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelethez

Kutas belterület 283/1 helyrajzi számú ingatlan


  Vissza az oldal tetejére