A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2018. (XII. 3.) AM rendelet

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az élelmiszer-előállítási tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozásra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a feldolgozatlan termékek termelésével kapcsolatos tevékenységre és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásra;

b) az élelmiszer és a vendéglátó-ipari termék szállítására, valamint a szállítást végző élelmiszer-vállalkozásra;

c) az alacsony élelmiszerbiztonsági kockázatú, hűtést nem igénylő élelmiszer csomagolására és az alacsony élelmiszerbiztonsági kockázatú, hűtést nem igénylő csomagolt élelmiszerek raktározására, valamint az ezeket folytató élelmiszer-vállalkozásra;

d) *  a kistermelőre, amennyiben az általa előállított élelmiszer mennyisége nem haladja meg a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet [a továbbiakban: 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet] 3. mellékletében meghatározott I. kategória szerinti mennyiséget;

e) azon tevékenységekre és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásokra, amelyek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Mellékletének 3. Kiskereskedelem (vendéglátás) pontjában kerültek szabályozásra.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. dúsított élelmiszer: a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, vitamint, ásványi anyagot, illetve táplálkozási vagy fiziológiai hatással rendelkező egyéb anyagot tartalmazó élelmiszer;

2. élelmiszer-biztonsági szaktudás: az általános és az adott szakterületre vonatkozó munkahelyi, személyi és élelmiszerhigiéniai követelmények, valamint a HACCP elvein alapuló élelmiszerbiztonsági ismeretek tudása és alkalmazása;

3. intézkedésre feljogosított felelős személy: az az élelmiszerbiztonsági szaktudással is rendelkező természetes személy, aki

a) az élelmiszer-előállítási tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy más, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,

b) élelmiszer-előállítást végez, vagy annak szakmai tevékenységét közvetlenül irányítja, és

c) folyamatosan jelen van a helyszínen az élelmiszer-előállítási tevékenység alatt, továbbá közvetlen és azonnali intézkedési jogkörrel rendelkezik az élelmiszer-előállítással kapcsolatos tevékenység területén;

4. kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv tv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozás;

5. középvállalkozás: a Kkv tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott vállalkozás;

6. mikrovállalkozás: a Kkv tv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott vállalkozás;

7. szakmai felelős személy: az az élelmiszer-vállalkozás szakmai tevékenységéért egy személyben felelős élelmiszerbiztonsági szaktudással is rendelkező természetes személy, aki

a) az élelmiszer-előállítási tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy más, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, és

b) az élelmiszer-előállítás szakmai irányítója;

8. szakmai tapasztalat: valamely szakmának a tényleges és jogszerű, az adott szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlása.

(2) Az (1) bekezdés 4–6. pontjában meghatározott vállalkozások szakképesítési feltételeinek meghatározása tekintetében nem kell alkalmazni a Kkv tv. 3. § (4) bekezdését.

3. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 8. § (1) bekezdése alapján szükséges élelmiszeripari szakképesítéssel a szakmai felelős személynek kell rendelkeznie.

(2) Az élelmiszer-előállítást folytató élelmiszer-vállalkozás szakmai felelős személye az lehet, aki

a) a mikrovállalkozás méretű – borászatban ezer hektoliter forgalmat meg nem haladó – élelmiszer-vállalkozás esetében, az adott szakmai tevékenységhez kötötten

aa) legalább az 1. mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel vagy rész-szakképesítéssel vagy

ab) igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 5 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

b) a kisvállalkozás méretű – borászatban ezer hektoliter forgalmat meghaladó – élelmiszer-vállalkozás esetében, az adott szakmai tevékenységhez kötötten

ba) legalább a 2. mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

bb) igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 3 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

c) a mikro- és kisvállalkozás méretű, a TEÁOR 10.8302, 10.8303 besorolási számú gyógytea-feldolgozás tevékenység esetén az 1. és a 2. mellékletben meghatározott gyógynövényalkalmazási szakember szakképzettséggel és igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

d) a középvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás esetében

da) legalább a 3. mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú alapképzésben megszerzett szakképzettséggel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

db) igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

e) a középvállalkozásoknál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás esetében

ea) legalább a 4. mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú mesterképzésben megszerzett szakképzettséggel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

eb) igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

f) a középvállalkozás és a középvállalkozásoknál nagyobb méretű, a TEÁOR 10.8302, 10.8303 besorolási számú gyógytea-feldolgozás tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozás esetében

fa) legalább a 3., 4. vagy az 5. mellékletben meghatározott szakképzettséggel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

fb) igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

g) a vállalkozás méretétől függetlenül

ga) az étrend-kiegészítő gyártás,

gb) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek gyártása,

gc) az élelmiszer-adalékanyag, -aroma, -enzim gyártása vagy

gd) a dúsított élelmiszerek gyártása

esetében legalább az 5. mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú mesterképzésben megszerzett szakképzettséggel és igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal

rendelkezik.

(3) Ha a mikro- és kisvállalkozás méretű vállalkozás, az 1. és 2. mellékletben nem szereplő TEÁOR 10.89 besorolási számú, egyéb élelmiszer gyártása tevékenységet végez, a szakmai felelős személy az lehet, aki rendelkezik

a) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ rendelet) 1. mellékletében meghatározott 34-es szintű, az 541-es számú élelmiszergyártás tanulmányi szakterületen megszerzett középfokú szakképesítéssel vagy

b) igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 5 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal.

(4) Ha az élelmiszer-vállalkozás

a) több élelmiszer-előállítási tevékenységet folytat vagy

b) több élelmiszer-előállító telephellyel rendelkezik,

akkor az élelmiszer-vállalkozás az azonos szakágazati tevékenységekhez alkalmazhat egy szakmai felelős személyt.

(5) Az élelmiszer-vállalkozás méret alapján történő besorolása esetén – a szakmai felelős személy minimális képesítésének meghatározásakor – a vállalkozásnál az azonos szakágazati tevékenységet végzőket kell figyelembe venni és összegezni.

4. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges, az Éltv. 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménynek való megfelelés érdekében, az élelmiszer-előállítást végző élelmiszer-vállalkozó kijelöli – többműszakos munkarend esetén műszakonkénti bontásban – azt az intézkedésre feljogosított felelős személyt, aki

a) a mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás esetében, igazoltan az adott tevékenységi körben – a gyógytea-feldolgozás tevékenység esetét kivéve – megszerzett legalább 5 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal és legalább alapfokú iskolai végzettséggel,

b) a kisvállalkozás, a középvállalkozás és a középvállalkozásnál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás – kivéve a gyógytea-feldolgozás tevékenység – esetében

ba) legalább a 2. mellékletben felsorolt, az adott tevékenységhez kötött szakképesítéssel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

bb) igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal,

c) a vállalkozás méretétől függetlenül az étrend-kiegészítő gyártást, az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek gyártását, az élelmiszer-adalékanyag, -aroma, -enzim gyártását, a dúsított élelmiszerek gyártását, a gyógytea-feldolgozást folytató élelmiszer-vállalkozás esetében legalább az OKJ rendelet 1. mellékletében meghatározott,

ca) az 54-es és 55-ös szintű, az 541-es számú élelmiszergyártás tanulmányi szakterületen megszerzett középfokú szakképesítéssel,

cb) az 55-ös szintű, az 524-es számú vegyipar tanulmányi szakterületen 05 sorszámmal jelölt gyógyszeripari szaktechnikus szakképesítéssel,

cc) az 54-es szintű 524-es számú vegyipar tanulmányi szakterületen 03 sorszámmal jelölt vegyész technikus szakképesítéssel vagy

cd) a 34-es szintű 524-es számú vegyipar tanulmányi szakterületen 01 sorszámmal jelölt gyógyszerkészítmény-gyártó szakképesítéssel

és igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(2) A szakmai felelős személy és az intézkedésre feljogosított felelős személy azonos lehet, ha a 3. és 4. § által előírt feltételeknek egyaránt megfelel.

5. § A 3. és 4. § által előírt, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalatot a szakmai felelős személynek és az intézkedésre feljogosított felelős személynek munkaszerződésben meghatározott munkakörrel és a munkakörbe tartozó feladatok leírásával, vagy más hitelt érdemlő módon, okirattal kell igazolnia.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

7. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, azonos feltételekkel bíró szakképesítéseket, illetve szakirányú felsőfokú szakképzettséget vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséget vagy honosított bizonyítványt az e rendelet hatálybalépését követően szerzett szakképesítéssel, szakirányú felsőfokú alapképzésben és mesterképzésben megszerzett szakképzettséggel, szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni, ha az adott rész- és szakképesítés, illetve szakképzettség szakmai követelményei megfelelnek az 1–5. mellékletben foglalt feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést

a) a kiadott szakképesítés tekintetében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,

b) a mesterképzés tekintetében a Nemzeti Agárgazdasági Kamara,

c) a cukrászmester esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

d) a megszerzett szakirányú felsőfokú szakképzettség tekintetében az oklevelet kiállító intézmény vagy annak jogutódja,

e) a külföldön megszerzett szakképesítések vagy képzettségek tekintetében az annak elismerésére vagy honosítására jogosult intézmény

adja ki.

8. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § * 

1. melléklet a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelethez

A mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés, szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség vagy rész-szakképesítés

A B C D
1. Tevékenység szerinti besorolás TEÁOR ’08 Szakképesítés / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség Rész-szakképesítés
2. Hús- és baromfiipari termékgyártás 10.11, 10.12, 10.13, 10.20 húsipari termékgyártó, speciális állatfeldolgozó húskészítménygyártó, baromfifeldolgozó
3. Halfeldolgozás halfeldolgozó
4. Zöldségfeldolgozás 10.31, 10.32, 10.39 tartósítóipari szakmunkás zöldségfeldolgozó, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, konzervgyártó, savanyító
5. Gyümölcsfeldolgozás gyümölcsfeldolgozó, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, konzervgyártó
6. Tartósítóipari termékgyártás 10.85 tartósítóipari szakmunkás
7. Hőelvonással tartósított termékgyártás hűtőipari munkás
8. Fűszer, ételízesítő gyártás 10.84 zöldség- és gyümölcs-
9. Növényi olaj gyártása 10.41, 10.42 feldolgozó, növényolaj gyártó
10. Friss- és tartós tejipari-termékek gyártása 10.51, 10.52 tejipari szakmunkás tejtermékgyártó, friss és tartós tejtermék gyártója
11. Sajt és sajtkészítmények gyártása sajtkészítő
12. Friss pékáru és tartósított lisztes áru gyártása 10.71, 10.72 cukrász, édesipari termékgyártó, pék,
pék-cukrász
13. Mézeskalács-készítés 10.72 mézeskalács-készítő
14. Száraztésztafélék gyártása 10.73 száraztésztagyártó
15. Keksz- és ostyagyártás 10.72 keksz- és ostyagyártó
16. Édesipari termék gyártása 10.82 cukrász, édesipari termékgyártó csokoládétermék-gyártó
17. Cukorkagyártás cukorkagyártó
18. Tea-, kávéfeldolgozás 10.8301 kávé- és pótkávégyártó
19. Gyógytea-feldolgozás 10.8302, 10.8303 gyógynövényalkalmazási szakember
20. Ecetgyártás 10.84 ecetgyártó
21. Élesztőgyártás 10.89 élesztő gyártó
22. Keményítőgyártás 10.62 keményítő gyártó
23. Sörgyártás 11.05, 11.06 sörgyártó
24. Pálinka és szeszesital-gyártás 11.01 erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó szesz- és szeszesital-gyártó, gyümölcspálinka-gyártó
25. Szikvízgyártás 11.07 szikvízgyártó, üdítőital-ipari termék- gyártó,
üdítőital- és ásványvíz- gyártó
26. Üdítőital-, ásványvízgyártás
27. Borászati termékgyártás 11.02, 11.03, 11.04 szőlész-borász borász, vincellér
28. Pincészet
29. Malomipari termékgyártás 10.61 molnár

2. melléklet a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelethez

A kisvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

A B C
1. Tevékenység szerinti besorolás TEÁOR ’08 Szakképesítés / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség
2. Hús- és baromfiipari termékgyártás 10.11, 10.12, 10.13, 10.20 hús- és baromfiipari szaktechnikus
3. Halfeldolgozás
4. Zöldségfeldolgozás 10.31, 10.32, 10.39 tartósítóipari szakmunkás
5. Gyümölcsfeldolgozás
6. Tartósítóipari termékgyártás 10.85 tartósítóipari szaktechnikus
7. Hőelvonással tartósított termékgyártás
8. Fűszer, ételízesítő gyártás 10.84 tartósítóipari szakmunkás, tartósítóipari termékgyártó
9. Növényi olaj gyártása 10.41, 10.42
10. Friss- és tartós tejipari-termékek gyártása 10.51, 10.52 tejipari szaktechnikus,
11. Sajt és sajtkészítmények gyártása tej- és tejtermékgyártó mester
12. Friss pékáru és tartósított lisztes áru gyártása 10.71, 10.72 sütő- és cukrászipari szaktechnikus, pék- vagy cukrászmester
13. Mézeskalács-készítés 10.72 cukrász, cukrászmester,
14. Keksz- és ostyagyártás édesipari termékgyártó, pék-cukrász
15. Száraztésztafélék gyártása 10.73
16. Cukorkagyártás 10.82
17. Édesipari termék-gyártás 10.82 cukrász, cukrászmester,
18. Tea-, kávéfeldolgozás 10.8301 édesipari termékgyártó, csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szaktanácsadó
19. Cukoripari termékgyártás 10.81 cukor- és édesipari szaktechnikus, cukoripari mester
20. Gyógytea-feldolgozás
Gyógy- és fűszernövény, teafeldolgozás
10.8302, 10.8303 gyógynövényalkalmazási szakember, gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakember, gyógynövényismereti szakreferens, gyógynövénytermesztő szakember
21. Ecetgyártás 10.84 erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
22. Élesztőgyártás 10.89
23. Keményítőgyártás 10.62
24. Sörgyártás 11.05, 11.06 erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó, sörfőző mester szaktanácsadó
25. *  Pálinka és szeszesital-gyártás 11.01 erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó, pálinkamester szaktanácsadó vagy az 1. mellékletben foglalt táblázat D:24 mezője szerinti rész-szakképesítés
26. Szikvízgyártás 11.07 erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
27. Üdítőital-, ásványvízgyártás
28. Borászati termékgyártás 11.02, 11.03, 11.04 szőlész-borász
29. Pincészet
30. Malomipari termékgyártás 10.61 molnár

3. melléklet a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelethez

A középvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt, felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú végzettségi szinten vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

A
1. Szakképzettség / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség
2. biológus
3. biomérnök
4. csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök*
5. élelmiszermérnök
6. felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens**
7. gyógynövényalkalmazási szakmérnök***
8. gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök***
9. gyógynövénytermesztő szakmérnök***
10. kertészmérnök
11. pálinkamester szakmérnök****
12. sörfőző mester szakmérnök*****
13. szőlész-borász mérnök**
14. vegyész
15. vegyészmérnök
Megjegyzés:
* kizárólag csokoládé-, kávé-, teafeldolgozás tevékenység esetén
** kizárólag borászati termékgyártás és pincészet tevékenység esetén
*** kizárólag gyógy- és fűszernövény, teafeldolgozás tevékenység esetén
**** kizárólag pálinka- és szeszesital-gyártás tevékenység esetén
***** kizárólag sörgyártás tevékenység esetén

4. melléklet a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelethez

A középvállalkozásoknál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú végzettségi szinten vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

A
1. Szakképzettség / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség
2. gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök***
3. gyógynövényalkalmazási szakmérnök***
4. gyógynövénytermesztő szakmérnök***
5. okleveles agrármérnök
6. okleveles állatorvos doktor*
7. okleveles biológus
8. okleveles biomérnök
9. okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
10. okleveles élelmiszermérnök
11. okleveles gyógyszerész
12. okleveles gyógyszervegyész-mérnök
13. okleveles kertészmérnök
14. okleveles szőlész-borász mérnök**
15. okleveles vegyész
16. okleveles vegyészmérnök
Megjegyzés:
* kizárólag hús- és baromfiipari, tejipari tevékenységek és halfeldolgozás esetén
** kizárólag borászati termékgyártás és pincészet tevékenység esetén
*** kizárólag gyógy- és fűszernövény, teafeldolgozás tevékenység esetén

5. melléklet a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelethez

Az étrend-kiegészítő gyártás, az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, a testtömeg- szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, az élelmiszer-adalékanyag, – aroma, -enzim gyártása, illetve a dúsított élelmiszerek, a gyógytea-feldolgozás gyártási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú végzettségi szinten megszerzett szakképzettség

A B C
1. Tevékenység szerinti besorolás TEÁOR ’08 Szakképzettség
2. Étrend-kiegészítő gyártás 10.8601, 10.8902 középiskolai biológia–kémia tanár,
3. Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek gyártása 10.8601, 10.8902 okleveles agrármérnök,
okleveles biológus,
okleveles biomérnök,
okleveles egészségügyi mérnök, okleveles élelmiszermérnök, /
4. Élelmiszer-adalékanyag, -aroma, -enzim gyártás 10.8902 okleveles gyógyszerész,
5. Dúsított élelmiszerek gyártása adott élelmiszer- feldolgozási tevékenység okleveles gyógyszervegyész-mérnök, okleveles kertészmérnök,
6. Gyógytea-feldolgozás 10.8302, 10.8303 okleveles orvosdoktor,
okleveles táplálkozástudományi szakember,
okleveles vegyész,
okleveles vegyészmérnök