A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2018. évi C. törvény

a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról * 

Az Országgyűlés tekintettel

- a magyar és a lengyel nép évezredes barátságára, amely a magyar és a lengyel történelem ismétlődő egybefonódásainak eredményeként alakult ki, és erősödött meg;

- a magyar és a lengyel nemzet közös, illetve egymást erősítő szabadságtörekvéseire, és az ezek során kölcsönösen tanúsított szolidaritásra;

- a lengyel nemzet és az önálló lengyel állam jelentőségére Közép-Európa történelmében;

attól a meggyőződéstől vezettetve, hogy az önálló lengyel állam újjászületése Magyarország és a magyar nemzet érdekeivel is egybeesett,

a következő törvényt alkotja.

1. § Az Országgyűlés üdvözli a függetlenség visszaszerzésének századik évfordulóját ünneplő Lengyelországot, és tisztelettel hajt fejet a lengyel szabadság hősei előtt.

2. § Az Országgyűlés tisztelettel emlékezik a lengyel függetlenség visszaszerzésében és védelmében tevőlegesen résztvevő magyar emberekre.

3. § Az Országgyűlés megerősíti azon meggyőződést, hogy az állami önállóságát őrző Magyarország és Lengyelország történelmi sorsközösségre épülő szoros kapcsolata elengedhetetlen előfeltétele úgy a nemzeti érdekeink érvényesítésének, mint Közép-Európa befolyása növekedésének az európai együttműködés rendszerében.

4. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az oktatási rendszer irányítására vonatkozó jogkörében meghozza mindazokat a döntéseket, amelyek elősegítik a lengyel-magyar barátság továbbélését a jövő nemzedékekben.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére