A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XVII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2017. július 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről,

valamint AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

a jegyzőkönyv alkalmazásában a továbbiakban: a Felek,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás 1999. július 1-jén hatályba lépett.

(2) A Felek tárgyalásokat folytattak annak érdekében, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás egyéb árucikkekkel folytatott kereskedelemre alkalmazandó elveit hivatalosan kiterjesszék a textiltermékek kereskedelmére is.

(3) A partnerségi és együttműködési megállapodás megfelelő módosításait el kell fogadni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2. A 11. cikkben a 16. cikkre történő hivatkozást el kell hagyni.

3. A 16. cikket el kell hagyni.

4. A megállapodás I. mellékletét el kell hagyni.

2. cikk

Ez a jegyzőkönyv az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy az Európai Unió, illetve Üzbegisztán értesítették egymást a jegyzőkönyv elfogadásához szükséges belső eljárásaik lezárásáról, ezen időpontok közül a későbbi irányadó.

3. cikk

A jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

Ez a jegyzőkönyv a felek valamennyi hivatalos nyelvén két-két példányban, azaz angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és üzbég nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére