A jogszabály mai napon ( 2023.10.02. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XLI. törvény

az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről * 

[A Magyar Köztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése 1997. február 14-én megtörtént, az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1997. április 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett. Az Egyezmény 2002. évi módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2013. március 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló, Koppenhágában, 2011. november 23. napján kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és a 6. § az Egyezmény 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §, a 3. § és a 6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az elektronikus hírközlésért felelős miniszter gondoskodik.

6. § *