A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról

A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) Nem minősül a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 28. pontjában meghatározott kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak és az Mktv. 12. § (8) bekezdése alapján nem támogatható az alábbi, egyéb televíziós műsorszámnak minősülő filmalkotás:

a) sorozatjellegű, televíziós bemutatásra készült alkotás, amely valós szereplők és események elsődlegesen szórakoztató célú nyomon követésén alapul (valóságshow),

b) a szereplők improvizációs képességeinek bemutatására alapozó improvizációs műsorszám vagy sorozat,

c) részben fikciós film vagy filmsorozat, amely a szereplők természetes élethelyzeteit a jelenetek előre meghatározott dramaturgiájával, írásba foglalt és rögtönzött párbeszédekkel mutatja be (scripted reality).

(2) A 2/A. § szerint történő elbírálás eredményétől függően nem minősül az Mktv. 2. § 28. pontjában meghatározott kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak, és az Mktv. 12. § (8) bekezdése alapján nem támogatható egyéb televíziós műsorszámnak minősülő filmalkotásként a fikciós filmsorozat, amely heti többszöri televíziós bemutatásra készült, és több mint húsz epizódból áll, az egyes részek lezáratlan dramaturgiájából adódóan végtelenül folytatható.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerint kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak nem minősülő filmalkotás tekintetében * 

a) közvetlen támogatás esetén a támogató a pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet,

b) közvetett támogatás esetén a mozgóképszakmai hatóság a támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet

elutasítja.

2/A. § *  (1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb televíziós műsorszámnak minősülő filmalkotásra vonatkozó

a) közvetlen támogatás esetén a támogató a pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet véleményezés céljából,

b) közvetett támogatás esetén a mozgóképszakmai hatóság a támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet szakhatósági állásfoglalás megadása céljából

– annak megállapítása érdekében, hogy kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás-e – meg kell küldeni a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére.

(2) Közvetlen támogatás esetén a támogatónak a pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet az (1) bekezdés a) pontja szerinti vélemény figyelembevételével kell elbírálni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben előzetes szakhatósági állásfoglalásnak nincs helye.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő, támogatási jogosultság megállapítása iránti ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított 1. §-át, 2. §-át és 2/A. §-át a Mód. r. hatálybalépésekor folyamatban lévő, a támogatási jogosultság megállapítására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.