A jogszabály mai napon ( 2023.09.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2021. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 40 700,0 millió Ft-ban, azaz negyvenmilliárd-hétszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 40 700,0 millió Ft-ban, azaz negyvenmilliárd-hétszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2021. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 641,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznegyvenegymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 641,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznegyvenegymillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2021. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 700,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 700,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2021. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 117 715,9 millió Ft-ban, azaz egyszáztizenhétmilliárd-hétszáztizenötmillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 117 715,9 millió Ft-ban, azaz egyszáztizenhétmilliárd-hétszáztizenötmillió-kilencszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2021. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2021. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. A Hatóság 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Személyi juttatások 10 800,0
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 850,0
4 3. Dologi kiadások 14 100,0
5 4. Egyéb működési célú kiadások 10 100,0
6 5. Beruházások 3 850,0
7 Költségvetési kiadások összesen 40 700,0

2. A Hatóság 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 466,3
3 2. Közhatalmi bevételek 30 692,9
4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 238,7
5 2.2. Frekvenciadíjak 25 253,5
6 2.3. Azonosítók díja 2 550,0
7 2.4. Felügyeleti díj 2 199,4
8 2.5. Egyéb bírság bevételei 451,0
9 2.6. Késedelmi pótlék 0,3
10 3. Működési bevételek 7 528,8
11 4. Felhalmozási bevételek 5,0
12 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,0
13 Költségvetési bevételek összesen 40 700,0

2. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Személyi juttatások 102,0
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16,0
4 3. Dologi kiadások 495,0
5 4. Egyéb működési célú kiadások 28,0
6 Költségvetési kiadások összesen 641,0

2. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 195,8
3 2. Működési bevételek 445,2
4 Költségvetési bevételek összesen 641,0

3. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0
4 3. Támogatási pályázati díj 16,5
5 4. Kötbér és bírság 38,5
6 5. Óvadék 10,0
7 Kiadások összesen 1 700,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0
4 3. Támogatási pályázati díj 16,5
5 4. Kötbér és bírság 38,5
6 5. Óvadék 10,0
7 Bevételek összesen 1 700,0

4. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. Az Alap 2021. évi kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 894,5
3 1.1. Médiatanács 195,8
4 1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 466,3
5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4
6 2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 1 440,0
7 3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0
8 4. Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 98 875,3
9 4.1. Személyi juttatások és járulékok 20 166,7
10 4.2. Dologi kiadások 69 818,6
11 4.3. Beruházások, felújítások 8 890,0
12 5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása 871,4
13 6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
14 7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 184,1
15 8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 10,2
16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1
17 10. Egyéb céltámogatások felhasználása 1 002,7
18 11. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 10 000,0
19 12. Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 173,5
20 Költségvetési kiadások összesen 117 715,9
21 Kiadások összesen 117 715,9

2. Az Alap 2021. évi bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Közszolgálati hozzájárulás 97 187,9
3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0
4 3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 21,5
5 4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék 48,5
6 5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 10 000,0
7 6. Egyéb céltámogatások 1 002,7
8 Költségvetési bevételek összesen 109 890,6
9 7. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 7 825,3
10 Bevételek összesen 117 715,9