A jogszabály mai napon ( 2021.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

184/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti,

a) Kecskemét belterület 8360/6 helyrajzi számú és

b) az 1. mellékletben meghatározott helyrajzi számú

ingatlanokon, továbbá az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megújuló energia projektek keretében megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolc nap.

3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként

a) a Kecskemét város közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

b) a Szuhakálló, Sajókaza, Serényfalva, Putnok, Sajószöged, Hejőbába, Nemesbikk, Nagycsécs, Miskolc, Múcsony, Nyékládháza városok és községek közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

c) a Túrkeve város közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

d) a Demjén, Kerecsend, Feldebrő, Tófalu, Maklár községek és Füzesabony város közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 184/2020. (V. 6.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett, 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti helyrajzi számok

A B
1. Település Helyrajzi szám
2. Demjén 0214/7
3. Demjén 0215/3
4. Demjén 0215/4
5. Demjén 0215/5
6. Demjén 0215/6
7. Demjén 0215/7
8. Demjén 0215/9
9. Demjén 0215/10
10. Demjén 0215/11
11. Demjén 0215/12
12. Demjén 0215/13
13. Demjén 0215/16
14. Demjén 0215/17
15. Demjén 0215/18
16. Demjén 0215/19
17. Demjén 0215/20
18. Demjén 0215/21
19. Feldebrő 099/10
20. Feldebrő 099/12
21. Feldebrő 0100/1
22. Feldebrő 0100/2
23. Füzesabony 018/62
24. Füzesabony 018/64
25. Füzesabony 018/59
26. Füzesabony 018/61
27. Füzesabony 018/58
28. Füzesabony 018/32
29. Füzesabony 018/33
30. Hejőbába 021/3
31. Hejőbába 021/4
32. Hejőbába 023/1
33. Hejőbába 028/1
34. Hejőbába 028/2
35. Hejőbába 028/3
36. Hejőbába 039/1
37. Hejőbába 039/2
38. Hejőbába 039/3
39. Kerecsend 08/3
40. Kerecsend 08/16
41. Kerecsend 08/17
42. Kerecsend 08/25
43. Kerecsend 08/26
44. Kerecsend 085
45. Kerecsend 087/1
46. Kerecsend 087/3
47. Kerecsend 087/9
48. Kerecsend 087/14
49. Kerecsend 087/15
50. Kerecsend 087/16
51. Kerecsend 087/17
52. Kerecsend 088/15
53. Kerecsend 088/17
54. Kerecsend 089/2
55. Kerecsend 089/3
56. Maklár 072/31
57. Maklár 072/32
58. Maklár 072/33
59. Maklár 072/34
60. Maklár 072/42
61. Maklár 072/44
62. Maklár 074/24
63. Maklár 083/6
64. Maklár 083/7
65. Maklár 083/8
66. Maklár 083/10
67. Maklár 083/11
68. Miskolc 0162/5
69. Miskolc 0162/7
70. Miskolc 0162/10
71. Miskolc 0162/13
72. Miskolc 0160/5
73. Miskolc 0158/1
74. Miskolc 0158/6
75. Miskolc 0158/7
76. Miskolc 0158/11
77. Miskolc 0158/12
78. Miskolc 0158/13
79. Miskolc 0158/14
80. Miskolc 0158/16
81. Miskolc 0159
82. Miskolc 0160/3
83. Miskolc 0160/4
84. Miskolc 0160/8
85. Miskolc 0160/9
86. Miskolc 0160/10
87. Miskolc 0160/11
88. Miskolc 0160/12
89. Miskolc 0160/13
90. Miskolc 0160/14
91. Miskolc 0160/15
92. Miskolc 0160/16
93. Miskolc 0160/17
94. Miskolc 0160/18
95. Miskolc 0160/19
96. Miskolc 0160/20
97. Miskolc 0160/21
98. Miskolc 0160/22
99. Miskolc 0160/23
100. Miskolc 0160/26
101. Miskolc 0160/27
102. Miskolc 0160/28
103. Miskolc 0160/29
104. Miskolc 0161
105. Miskolc 0162/14
106. Miskolc 0147/5
107. Miskolc 0147/9
108. Miskolc 0147/16
109. Miskolc 0150/2
110. Miskolc 0150/5
111. Miskolc 0152/1
112. Miskolc 0152/4
113. Miskolc 0158/15
114. Miskolc 0171/4
115. Miskolc 0171/5
116. Miskolc 0171/6
117. Miskolc 0171/7
118. Miskolc 0171/8
119. Miskolc 0172
120. Miskolc 0173/5
121. Miskolc 0173/6
122. Miskolc 0174
123. Miskolc 0156/9
124. Miskolc 0162/1
125. Múcsony 036/9
126. Múcsony 036/11
127. Múcsony 037
128. Múcsony 039/1
129. Múcsony 039/2
130. Múcsony 039/3
131. Múcsony 039/4
132. Múcsony 040
133. Múcsony 041/3
134. Múcsony 041/5
135. Múcsony 044
136. Múcsony 039/6
137. Múcsony 039/7
138. Múcsony 039/8
139. Múcsony 039/9
140. Múcsony 039/10
141. Nagycsécs 014/3
142. Nemesbikk 016
143. Nemesbikk 023/12
144. Nemesbikk 025/5
145. Nemesbikk 023/11
146. Nemesbikk 023/10
147. Nemesbikk 015/1
148. Nemesbikk 015/3
149. Nemesbikk 015/4
150. Nemesbikk 015/5
151. Nyékládháza 046/1
152. Nyékládháza 046/2
153. Nyékládháza 046/3
154. Nyékládháza 046/4
155. Nyékládháza 046/5
156. Nyékládháza 046/6
157. Nyékládháza 046/7
158. Nyékládháza 046/8
159. Nyékládháza 046/9
160. Nyékládháza 046/10
161. Nyékládháza 046/11
162. Nyékládháza 046/12
163. Nyékládháza 046/13
164. Nyékládháza 046/14
165. Nyékládháza 046/15
166. Nyékládháza 046/16
167. Nyékládháza 046/17
168. Nyékládháza 046/18
169. Nyékládháza 046/19
170. Nyékládháza 046/20
171. Nyékládháza 046/21
172. Nyékládháza 046/22
173. Nyékládháza 046/23
174. Nyékládháza 046/24
175. Nyékládháza 046/25
176. Nyékládháza 046/26
177. Nyékládháza 046/27
178. Putnok 060
179. Putnok 054/4
180. Putnok 093/14
181. Putnok 093/6
182. Putnok 088/46
183. Putnok 093/12
184. Putnok 2113/9
185. Putnok 2113/10
186. Putnok 2113/14
187. Putnok 093/17
188. Putnok 093/8
189. Putnok 088/36
190. Putnok 093/13
191. Sajókaza 0108/4
192. Sajókaza 0111/2
193. Sajókaza 0110
194. Sajókaza 0108/11
195. Sajókaza 0109/1
196. Sajószöged 0122/4
197. Sajószöged 0122/5
198. Sajószöged 0122/6
199. Sajószöged 0122/7
200. Sajószöged 0122/8
201. Sajószöged 0122/13
202. Sajószöged 084/9
203. Sajószöged 079/3
204. Sajószöged 079/4
205. Sajószöged 079/5
206. Sajószöged 079/6
207. Sajószöged 079/10
208. Sajószöged 079/11
209. Sajószöged 079/12
210. Serényfalva 0182/6
211. Serényfalva 188
212. Serényfalva 0187/1
213. Szuhakálló 08
214. Szuhakálló 086/2
215. Szuhakálló 06/6
216. Szuhakálló 084/3
217. Szuhakálló 051/11
218. Szuhakálló 058/3
219. Szuhakálló 058/5
220. Szuhakálló 058/14
221. Szuhakálló 058/13
222. Szuhakálló 066/14
223. Tófalu 035/6
224. Tófalu 035/9
225. Túrkeve 0563/7
226. Túrkeve 0563/6
227. Túrkeve 0563/5
228. Túrkeve 0572/7
229. Túrkeve 0572/6
230. Túrkeve 0572/5

2. melléklet a 184/2020. (V. 6.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdészeti hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. földvédelmi hatósági eljárások,

23. azok az 1-22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére