A jogszabály mai napon ( 2024.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

312/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által megvalósított Erzsébet-táborok egyes típusairól és egyéb rendezvényeiről

A Kormány

az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény 5. §-ában,

az 5. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ettv.) szerinti Erzsébet-táborok egyes típusai a következők:

a) Családi Erzsébet-tábor,

b) Napközi Erzsébet-tábor,

c) Ottalvós Erzsébet-tábor,

d) Erdélyi Erzsébet-tábor,

e) Gyógyító Szent Erzsébet-tábor és

f) Diabétesz Erzsébet-tábor.

2. § Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány mint az Ettv. 3. § (1) bekezdése szerinti táborszervező (a továbbiakban: táborszervező) az 1. § szerinti tábortípusok keretén belül az alábbi táboroztatási szolgáltatásokat nyújtja:

a) a Családi Erzsébet-tábor keretében családok részére nyújt táboroztatási szolgáltatást azzal, hogy több napon át egy vagy több táborhelyen szállást, a tábor napi időtartamához igazodó számú étkeztetést és családi szabadidős programot biztosít,

b) a Napközi Erzsébet-tábor keretében - az oktatási azonosítószámmal rendelkező köznevelési intézmények, a kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok (a továbbiakban együtt: együttműködő partnerek) bevonásával - napközbeni felügyeletet, szemléletformáló, kompetenciafejlesztő és szabadidős programokat, valamint a tábor napi időtartamához igazodó számú étkeztetést biztosít, elsősorban a köznevelési intézmények gyermekcsoportjai részére, a gyermekek lakóhelyén vagy annak vonzáskörzetében, egy vagy több helyszínen nyújtott gyermektáboroztatási szolgáltatásként,

c) az Ottalvós Erzsébet-tábor keretében több napon át éjszakai ott-tartózkodást is magában foglaló, folyamatos felügyeletet, egy vagy több táborhelyen szállást, a tábor napi időtartamához igazodó számú étkeztetést, valamint kompetenciafejlesztő és szabadidős programokat biztosít, elsősorban a köznevelési intézmények gyermekcsoportjai részére nyújtott gyermektáboroztatási szolgáltatásként,

d) az Erdélyi Erzsébet-tábor keretében az Erdélyi Erzsébet-tábor elnevezésű táborhelyen több napon át éjszakai ott-tartózkodást is magában foglaló, folyamatos felügyeletet, a tábor napi időtartamához igazodó számú étkeztetést, valamint kompetenciafejlesztő és szabadidős, kiemelten a magyarságtudat, továbbá az anyaországról és a határon túlról érkező táborozók közötti kapcsolat erősítését célzó programokat biztosít a Magyarországon és az Erdélyben működő, az anyaországgal való kapcsolattartás elősegítésének érdekében a Kárpát-medencében élő gyermekek művelődésével, magyar identitásuk megőrzésével kiemelten foglalkozó intézmények, elsősorban köznevelési intézmények gyermekcsoportjai részére nyújtott gyermektáboroztatási szolgáltatásként,

e) a Gyógyító Szent Erzsébet-tábor keretében az együttműködő partnerei bevonásával egészségügyi intézmények ellátotti körébe tartozó, betegséggel élő, betegségből gyógyuló gyermekek csoportjai részére egy vagy több, a táborozók speciális igényeinek megfelelő felszereltségű táborhelyen több napon át éjszakai ott-tartózkodást is magában foglaló, folyamatos felügyeletet, a tábor napi időtartamához igazodó számú étkeztetést, valamint a gyermekek egészségi állapotának megfelelő kompetenciafejlesztő és szabadidős programokat biztosít gyermektáboroztatási szolgáltatásként,

f) a Diabétesz Erzsébet-tábor keretében - az együttműködő partnerek bevonásával - egészségügyi intézmények ellátotti körébe tartozó, 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek csoportjai részére edukációs, szemléletformáló, kompetenciafejlesztő és szabadidős programokat biztosít gyermektáboroztatási szolgáltatásként azzal, hogy ezen belül

fa) ottalvós táborok formájában több napon át éjszakai ott-tartózkodást is magában foglaló, folyamatos felügyeletet, egy vagy több táborhelyen szállást, a tábor napi időtartamához igazodó számú étkeztetést is nyújt, vagy

fb) napközi táborok formájában napközbeni felügyeletet, valamint a tábor napi időtartamához igazodó számú étkeztetést is nyújt.

3. § A táborszervező évente Erzsébet-karácsony néven rendezvénysorozatot szervez, amelynek keretében elsősorban a köznevelési intézmények hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a hátrányos helyzetű térségekből érkező gyermekcsoportjai részére kulturális programokhoz történő hozzáférést és a programok időtartamához igazodó számú étkeztetést biztosít.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § *