A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról

A Kormány

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1a) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/C. § (3) bekezdése alapján fizetendő krízisbiztosítási hozzájárulás évenkénti mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

3. § * 

1. melléklet az 542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A krízisbiztosítási hozzájárulás évenkénti mértéke

A B C D
1. Mezőgazdasági tevékenység Mezőgazdasági termék Egységdíj Mértékegység
2. Szántóföldi növénytermesztés
2.1. Szántóföldi növény
(kivéve: fehérjetakarmány)
3 500 forint/hektár
2.2. Szemes fehérjetakarmány 2 000 forint/hektár
2.3. Szálas fehérjetakarmány 1 000 forint/hektár
3. Ültetvényes gazdálkodás 9 000 forint/hektár
4. Kertészet
4.1. Fóliás és üvegházi növény 40 000 forint/hektár
4.2. Fűtött fóliás és üvegházi növény 200 000 forint/hektár
4.3. Gomba 9 000 forint/100 m2
4.4. Egyéb kertészeti növény
(ideértve: burgonya)
9 000 forint/hektár
5. Gyepgazdálkodás 500 forint/hektár
6. Szarvasmarhatartás
6.1. Üsző (2 éves korig) 800 forint/átlagállat
6.2. Hízóüsző (2 év felett) 800 forint/átlagállat
6.3. Tejelő tehén 2 000 forint/átlagállat
6.4. Húshasznú (és egyéb nem fejt) tehén 300 forint/átlagállat
6.5. Hízóbika 800 forint/átlagállat
6.6. Tenyészbika 800 forint/átlagállat
7. Sertéstartás
7.1. Hízósertés 300 forint/átlagállat
7.2. Tenyészkoca-süldő 300 forint/átlagállat
7.3. Anyakoca 500 forint/átlagállat
7.4. Tenyészkan-süldő 300 forint/átlagállat
7.5. Tenyészkan 300 forint/átlagállat
8. Juhtartás
8.1. Bárány (6 hónapos korig)* 100 forint/átlagállat
8.2. Növendék juh* 100 forint/átlagállat
8.3. Anyajuh 100 forint/átlagállat
8.4. Tenyészkos* 100 forint/átlagállat
8.5. Egyéb juh* 100 forint/átlagállat
9. Kecsketartás
9.1. Anyakecske 100 forint/átlagállat
9.2. Egyéb kecske* 100 forint/átlagállat
10. Baromfitartás
10.1. Növendék jérce (csirke) 15 forint/átlagállat
10.2. Hízócsirke 5 forint/átlagállat
10.3. Tenyészcsirke (nem étkezési tojástermelésre tartott és hímivarú egyed) 15 forint/átlagállat
10.4. Tojótyúk 15 forint/átlagállat
10.5. Növendék jérce (kacsa) 15 forint/átlagállat
10.6. Hízókacsa 15 forint/átlagállat
10.7. Tenyészkacsa 15 forint/átlagállat
10.8. Növendék jérce (pulyka) 15 forint/átlagállat
10.9. Hízópulyka 15 forint/átlagállat
10.10. Tenyészpulyka 15 forint/átlagállat
10.11. Növendékjérce (liba) 15 forint/átlagállat
10.12. Hízóliba 15 forint/átlagállat
10.13. Tenyészliba 15 forint/átlagállat
11. Nyúltartás
11.1. Anyanyúl 200 forint/átlagállat
11.2. Egyéb nyúl* 200 forint/átlagállat
12. Méhészet 100 forint/méhcsalád
* Csak akkor kell figyelembe venni, ha az adott üzemben nincs nőivarú tenyészállat.