A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. március 27-i (2020/C 102 I/01) AJÁNLÁSA

a COVID-19 pandémia alatti osztalékfizetésekről és az EKB/2020/1 ajánlás hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/19) * 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre *  és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank (EKB) alapvető fontosságúnak tartja, hogy a hitelintézetek továbbra is betölthessék a háztartások, a kis- és középvállalkozások és vállalatok finanszírozására irányuló szerepüket a COVID-19 vírussal (COVID-19) kapcsolatos gazdasági sokkhatás közepette. Ehhez lényeges, hogy a hitelintézetek tőkét őrizzenek meg annak érdekében, hogy a COVID-19 által okozott fokozottan bizonytalan környezetben fenntartsák gazdaságtámogató képességüket. Ennek érdekében a reálgazdaság támogatására és a veszteségfedezésre irányuló tőkeforrásoknak jelenleg elsőbbséget kell élvezniük a diszkrecionális osztalékfizetésekkel és a részvény-visszavásárlásokkal szemben.

(2) Ezért az EKB megfelelőnek tartja, hogy a COVID-19-hez kapcsolódó gazdasági sokk időszakában a jelentős hitelintézetek tartózkodjanak az osztalékfizetéstől és a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlástól. A kivételes körülményekre tekintettel hatályon kívül kell helyezni az EKB/2020/1 európai központi banki ajánlást * .

(3) A reálgazdaság támogatásának maximalizálása érdekében az is megfelelőnek tűnik, hogy a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek se eszközöljenek diszkrecionális osztalékfizetéseket,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I.

1. Az EKB azt javasolja, hogy a hitelintézetek legalább 2020. október 1-jéig ne fizessenek osztalékot *  és ne vállaljanak visszavonhatatlan osztalékfizetési kötelezettséget a 2019-es és 2020-as pénzügyi évre, valamint, hogy a hitelintézetek tartózkodjanak a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlásoktól.

2. Azon hitelintézetek, amelyek azért nem képesek megfelelni az ezen ajánlásban foglaltaknak, mert úgy tekintik, hogy az osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, haladéktalanul fejtsék ki ennek okait a közös felügyeleti csoportjuknak.

3. Ez az ajánlás a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) *  2. cikkének 22. pontjában meghatározott jelentős felügyelt csoport összevont szintjén, valamint a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezet egyéni szintjén alkalmazandó, amennyiben az ilyen jelentős felügyelt szervezet nem része jelentős felügyelt csoportnak.

II.

Ezen ajánlás címzettjei a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. és 22. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok.

III.

Ezen ajánlás címzettjei továbbá az illetékes nemzeti hatóságok és a kijelölt nemzeti hatóságok, a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 7. és 23. pontjában meghatározott kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok vonatkozásában. Az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok ezt az ajánlást az ezen szervezetekre és csoportokra szükség szerint alkalmazzák.

IV.

Az EKB tovább értékeli a gazdasági helyzetet és megfontolja, hogy ajánlott-e az osztalékfizetés további felfüggesztése 2020. október 1-jét követően.

V.

Az EKB/2020/1 európai központi banki ajánlás ezennel hatályát veszti.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. március 27-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARD


  Vissza az oldal tetejére