A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.

 

Veszélyhelyzeti Kabinet XII. számú jogértelmezési ajánlása

a bírák vagyonnyilatkozat-tételi eljárásainak lefolytatásáról * 

A Magyar Közlöny 59. számában kihirdetett, a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir.), a veszélyhelyzet idejére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó speciális szabályokat határoz meg.

A Veir. 14. § (5) bekezdése szerint a Bjt.-ben szabályozott eljárások esetében, ha az eljárás folyamatban van, és a soron következő eljárási cselekmény a veszélyhelyzet miatt nem tehető meg, azt a veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

A Bjt. 198. §-a szerint a bíráknak a vagyonnyilatkozatot az eskü letételét megelőzően, ezt követően a kötelezettség esedékessé válásának évében március hó 31. napjáig kell megtenni.

Mindezek alapján a Veszélyhelyzeti Kabinet egyhangúlag

ajánlja

a bírák esetében munkáltatói jogkört gyakorló bírósági vezetőknek, hogy a Veir. 14. § (5) bekezdése alapján a folyamatban lévő vagyonnyilatkozat-tételi eljárásokban a soron következő eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet megszűnését követően tegyék meg.


  Vissza az oldal tetejére