A jogszabály mai napon ( 2022.07.02. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 138 I/01) NYILATKOZATA

az 1379/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2020/560 európai parlamenti és tanácsi rendeletről * 

A Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament és a Tanács gyorsan elfogadta az Európai Tengerügyi és Halászati Alap módosítására irányuló bizottsági javaslatot, amelynek az a célja, hogy enyhítse a COVID19-járvány hatásait, valamint hogy segítséget nyújtson halászainknak és akvakultúra-ágazati termelőinknek.

A Bizottság szeretné kiemelni, hogy a halászati ellenőrzés és a tudományos adatok gyűjtése nagy jelentőséggel bír a halállományokkal - a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények és a megbízható végrehajtás alapján - folytatott fenntartható gazdálkodás szempontjából. A pénzügyi források említett területeket érintő csökkenése nem vezethet ahhoz, hogy romoljanak a közös halászati politika e nélkülözhetetlen tényezői révén elért eredmények.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy javaslata és a hozzá kapcsolódó módosítások a COVID19-járvány okozta egyedülálló válsághelyzetet kezelik, valamint a járvány következményeinek enyhítésére irányuló, rendkívüli és azonnal szükséges támogatásokat igyekeznek biztosítani. A javaslat és a módosítások nem befolyásolhatják az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló jövőbeli rendeletet.


  Vissza az oldal tetejére