A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET 2020. június 2-i (2020/C 205/07) HATÁROZATA

az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2014/1 ajánlása és ERKT/2015/2 ajánlása szerinti egyes meghozott intézkedésekről szóló jelentések törléséről (ERKT/2020/10) * 

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének f) pontjára,

tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/2011/1 európai rendszerkockázati testületi határozatra * és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2014/1 ajánlása *  2. szakasza 3. pontjának 1-3. bekezdése szerint az ajánlás címzettjeinek háromévente közölniük kell az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT), a Tanáccsal és a Bizottsággal az ajánlásnak való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket, vagy megfelelően meg kell indokolniuk az intézkedés mellőzését. Az első jelentést minden címzettnek 2016. június 30-ig kellett megküldeni. Az első beérkezett jelentések csoportja képezte az alapját az ERKT ERKT/2014/1 ajánlás végrehajtására vonatkozó első megfelelőségi értékelésének. Az ERKT igazgatótanácsa 2019. február 1-jén jóváhagyta az értékelés következtetéseit, és a megfelelőségről szóló összefoglaló jelentést, amely értékeli az ERKT/2014/1 ajánlás címzettek általi végrehajtásának szintjét, 2019 májusában közzétették az ERKT honlapján.

(2) Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2015/2 ajánlása *  2. szakasza 3. pontjának 1. bekezdése szerint az érintett hatóságoknak kétévente jelentést kell tenniük az ERKT-nak és a Tanácsnak az ajánlás nyomán hozott intézkedésekről, vagy megfelelően meg kell indokolniuk az intézkedés mellőzését. Az első jelentés minden érintett hatóság tekintetében 2017. június 30-ig volt esedékes. Az ajánlásnak való megfelelőség értékelése még folyamatban van.

(3) Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2019/15 határozata *  elhalasztotta az ERKT/2014/1 ajánlás és az ERKT/2015/2 ajánlás szerinti második jelentések benyújtási határidejét egy évvel, 2020. június 30-ig.

(4) Az ERKT tagjai, valamint az ERKT/2014/1 ajánlás és az ERKT/2015/2 ajánlás címzettjei értékelik a koronavírus (Covid19) hatásait, és a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatás enyhítését célzó számos intézkedésre törekednek. A Covid19 terjedéséhez társult jelentős kihívásokra figyelemmel megfelelő, hogy a címzetteknek nem kell benyújtani az ERKT/2014/1 ajánlás és az ERKT/2015/2 ajánlás szerinti, 2020. június 30-ig esedékes második jelentéseket.

(5) Ez a határozat nem érinti az ERKT/2014/1 ajánlás és az ERKT/2015/2 ajánlás szerinti következő jelentések benyújtására vonatkozó igényeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Egyes meghozott intézkedésekről szóló jelentések törlése

(1) Az ERKT/2014/1 ajánlás címzettjeinek nem kell benyújtani a 2020. június 30-ig esedékes, az ajánlásnak való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket vagy az intézkedés mellőzésének megfelelő indokolását tartalmazó második jelentést.

Az (1) bekezdés semmiképpen nem érinti az ERKT/2014/1 ajánlás előírásainak megfelelően időszerű következő jelentések benyújtását.

(2) Az ERKT/2015/2 ajánlás címzettjeinek nem kell benyújtani a 2020. június 30-ig esedékes, az ajánlás nyomán hozott intézkedéseket vagy az intézkedés mellőzésének megfelelő indokolását tartalmazó második jelentést.

A (2) bekezdés semmiképpen nem érinti az ERKT/2015/2 ajánlás előírásainak megfelelően időszerű következő jelentések benyújtását.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2020. június 3-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. június 2-án.

az ERKT titkárságának vezetője

az ERKT igazgatótanácsa nevében

Francesco MAZZAFERRO


  Vissza az oldal tetejére