A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 29-i (KKBP) 2020/905 HATÁROZATA

a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1997. évi egyezmény végrehajtását célzó maputói cselekvési terv végrehajtásának támogatásáról szóló (KKBP) 2017/1428 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2017. augusztus 4-én elfogadta a (KKBP) 2017/1428 határozatot * , amely úgy rendelkezik, hogy az említett határozat 1. cikkében említett tevékenységeket a 3. cikkének (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének napjától számított 36 hónapon belül kell végrehajtani.

(2) A (KKBP) 2017/1428 határozat végrehajtó szerve, azaz a Humanitárius Aknamentesítéssel Foglalkozó Genfi Nemzetközi Központ által képviselt, a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény végrehajtását támogató egységgel (ISU) kötött finanszírozási megállapodást 2017. október 30-án írták alá, és az 2020. október 29-én hatályát veszti.

(3) Az ISU 2020. április 16-án a (KKBP) 2017/1428 határozat végrehajtási időszakának négy hónappal, 2021. február 28-ig történő, további költségek nélküli meghosszabbítását kérte a Covid19-világjárvány és a nemzetközi utazásra vonatkozó korlátozások miatt.

(4) A (KKBP) 2017/1428 határozat 1. cikkében említett tevékenységek 2021. február 28-ig történő folytatása nem jár pénzügyi forrásokat érintő következményekkel.

(5) A (KKBP) 2017/1428 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/1428 határozat 5. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 2021. február 28-ával hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére