A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export- Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által - a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében - a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében

a) az EXIM Kárenyhítő Hitelprogram,

b) az EXIM Kárenyhítő Hitelfedezeti Program és

c) az EXIM Kárenyhítő Hitelbiztosítási Program

elnevezésű programok meghirdetésével,

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti, meghirdetésre kerülő programok végrehajtásához 2020-ban szükséges fedezet biztosítása érdekében gondoskodjon arról, hogy

a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Vállalkozások folyó támogatása alcím, 1. Normatív támogatások jogcímcsoport, 1. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcímen 19 300 000 000 forint, valamint

b) a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Eximbank Zrt. tőkeemelése jogcímcsoporton 14 300 000 000 forint

álljon rendelkezésre,

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti, meghirdetésre kerülő programok végrehajtásához 2021-ben szükséges fedezet biztosítása érdekében gondoskodjon arról, hogy

a) a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése céljára szolgáló előirányzatán 30 100 000 000 forint, valamint

b) a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben az Eximbank Zrt. tőkeemelése céljára szolgáló előirányzatán 28 000 000 000 forint * 

álljon rendelkezésre.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében


  Vissza az oldal tetejére