A jogszabály mai napon ( 2022.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1195/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai élelmiszer-gazdasági mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése és beruházásainak fenntartása érdekében egyetért

a) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2. pont szerinti módosításával,

b) az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány új krízis garanciatermékének bevezetésével és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által garantált hitelekhez nyújtott kezességi díjtámogatás felemelésével, valamint

c) a kiemelt támogatással nyújtandó Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódóan költségvetési többletforrás biztosításával;

2. egyetért azzal, hogy

a) az Agrárminisztérium a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása érdekében a vállalkozások által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelekhez

aa) a hitelek teljes futamidejére 100%-os mértékű kamattámogatást,

ab) a kezesség teljes időtartamára a kezességi díjhoz 100%-os mértékű kezességi díjtámogatást,

ac) a hitelek megkötésével és fenntartásával kapcsolatos agrárminiszteri rendeletben meghatározott költségekre vonatkozó 100%-os mértékű költségtámogatást

nyújtson,

b) a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet alapján az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által garantált hitelekhez nyújtott kezességi díjtámogatás a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes hitelösszeg 0,75%-ában kerüljön meghatározásra;

3. felhívja az agrárminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott intézkedések részletszabályait dolgozza ki;

Felelős: agrárminiszter

Határidő: 2020. május 31.

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedések forrásszükségletének biztosítása érdekében 1 000 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: 2020. május 31.

5. felhívja az agrárminisztert, hogy - szükség esetén a pénzügyminiszter bevonásával - gondoskodjon az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedések 2021. évi 1 000 000 000 forint összegű forrásszükségletének biztosításáról a XII. Agrárminisztérium fejezet terhére;

Felelős: agrárminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával kezdeményezze a költségvetési törvény szabályaitól való eltérést, valamint gondoskodjon a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi

a) az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány állami viszontgarancia mellett vállalható kezességállományának a 2020. december 31. napi állapot szerint a jelenlegi 300 milliárd forintról 350 milliárd forintra történő felemelését,

b) az AVHGA Krízis Agrárgarancia Programban a kis- és középvállalkozások ügyleteihez kapcsolódóan 2020. december 31. napjáig vállalt készfizető kezességhez 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami viszontgarancia biztosítását.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére