A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1914/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről

A Kormány

1. a koronavírus-világjárvány negatív hazai gazdasági hatásainak mérséklése érdekében egyetért a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) tőkeemelésével;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti 28 000 000 000 forint összeget is magában foglaló - mindösszesen 40 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Eximbank Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon az Eximbank Zrt. 2022. évi tőkeemelése fedezetének biztosításához szükséges 10 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során


  Vissza az oldal tetejére