A jogszabály mai napon ( 2022.08.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 44 668 023 906 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, a 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl további - 44 668 023 906 forinttal történő túlteljesülését;

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 157 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet a 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
380717 12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 636 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 000
41 Magyar Falu Program
376284 1 Falusi Útalap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000 000
358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 014 000 000
XV. Pénzügy-
minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok
359684 5 Pest megyei fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 317 003 906
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 3 600 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások
353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 270 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 102 000 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 373 630 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 780 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 400 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -44 668 023 906
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 780 000 000
379839 5 Működtetési célú kifizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 390 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 780 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
380717 12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése 2 636 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 25 000 000
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 150 000 000
41 Magyar Falu Program
376284 1 Falusi Útalap 30 000 000 000
358951 78 Modern Városok Program 6 014 000 000
XV. Pénzügy-
minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok
359684 5 Pest megyei fejlesztések 317 003 906
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák 3 600 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások
353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 372 000 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 373 630 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 44 668 023 906 44 668 023 906
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet a 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K6 Beruházások -157 700 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 122 700 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 35 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -157 700 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 122 700 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 35 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Magyar Államkincstár 1 példány időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 157 700 000 157 700 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére