A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M326 és M327 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 3/2020 és 4/2020 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről * 

Ezúton tájékoztatjuk a veszélyes áruk szállításában érintett vállalkozásokat, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme érdekében Magyarország hatáskörrel rendelkező hatósága aláírta az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M326 és M327 számú, valamint a RID 1.5.1 szakasza szerinti 3/2020 és 4/2020 számú megállapodásokat (a továbbiakban: Megállapodások), amelyek Magyarország vonatkozásában 2020. április 2-án hatályba léptek.

A Megállapodások magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„M326
Multilaterális Megállapodás
az ADR 1.5.1 szakasza alapján
a 2 osztályba tartozó gázok szállítására szolgáló nyomástartó tartályok időszakos vizsgálatával kapcsolatban

1) Az ADR 4.1.6.10 bekezdése és a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolási utasításának 3) bekezdése d) pontjának - az 1. és a 2. táblázattal együtt -, valamint a P200 csomagolási utasításának 9) bekezdése előírásaitól eltérően, a következő UN számú gázokhoz használt, újratöltésre érkező nyomástartó tartályok, amelyek időszakos vizsgálati határideje lejárt, továbbra is megtölthetők és szállíthatók:

UN 1002 Sűrített levegő

UN 1013 Szén-dioxid

UN 1046 Sűrített hélium

UN 1070 Dinitrogén-oxid

UN 1072 Sűrített oxigén

UN 1660 Sűrített nitrogén-monoxid

UN 1956 Sűrített gáz, m.n.n.

UN 3156 Sűrített gáz, gyújtóhatású m.n.n.

UN 3157 Cseppfolyósított gáz, gyújtóhatású m.n.n.

A P200 csomagolási utasítás összes többi előírását be kell tartani.

2) Az ADR 4.1.6.10 bekezdése és a 4.1.4.1 bekezdés P203 csomagolási utasításának 8) bekezdése előírásaitól eltérően, a következő UN számú gázokhoz használt, újratöltésre érkező zárt kriogén tartályok, amelyek időszakos vizsgálati határideje lejárt, továbbra is megtölthetők és szállíthatók:

UN 1073 Mélyhűtött, cseppfolyósított oxigén

UN 1963 Mélyhűtött, cseppfolyósított hélium

UN 1977 Mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogén

A P203 csomagolási utasítás összes többi előírását be kell tartani.

3) A feladónak a fuvarokmányba a következőt kell bejegyeznie: „Az ADR 1.5.1 szakasza alapján megkötött

M326 megállapodás szerinti szállítás.

4) Ez a megállapodás 2020. augusztus 31-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Agreement
M326
under section 1.5.1 of ADR concerning
the periodic inspection and test of pressure receptacles for the carriage of gases of Class 2

(1) By derogation from the provisions of 4.1.6.10 and packing instruction P200 (3) (d) - in conjunction with Tables 1 and 2 - and P200 (9) of 4.1.4.1 of ADR, pressure receptacles arriving for refill with the following UN numbers that have an expired date of periodic inspection and test are permitted to be filled and carried:

UN 1002 AIR, COMPRESSED

UN 1013 CARBON DIOXDE

UN 1046 HELIUM, COMPRESSED

UN 1070 NITROUS OXIDE

UN 1072 OXYGEN, COMPRESSED

UN 1660 NITRIC OXIDE, COMPRESSED

UN 1956 COMPRESSED GAS N.O.S

UN 3156 COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S

UN 3157 LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S

All other provisions of Packing Instruction P200 shall apply.

(2) By derogation from the provisions of 4.1.6.10 and packing instruction P203 (8) of 4.1.4.1 of ADR, closed cryogenic receptacles arriving for refill with the following UN Number that have an expired date of periodic inspection and test are permitted to be filled and carried:

UN 1073 OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID

UN 1963, HELIUM.REFRIGERATED LIQUID

UN1977 NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID

All other provisions of Packing Instruction P203 shall apply.

(3) The consignor shall enter in the transport document „Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of ADR (M326).”

(4) This agreement shall be valid until 31 August 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

M327
Multilaterális Megállapodás
az ADR 1.5.1 szakasza alapján
a mobil tartányoknak és az UN többelemes gáz konténereknek (MEGC) az ADR 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 és 6.7.5.12.2 pontjai szerinti időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban

1) Az ADR 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 és 6.7.5.12.2 pontjai előírásaitól eltérően, a mobil tartányok és UN többelemes gáz konténerek (MEGC) minden olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 31-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat az ADR 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 vagy 6.7.5.12 bekezdései szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek az ADR 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 vagy, 6.7.5.13.1 pontjainak kell megfelelnie.

2) A feladónak a fuvarokmányba a következőt kell bejegyeznie: „Az ADR 1.5.1 szakasza alapján megkötött

M327 megállapodás szerinti szállítás.

3) Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Agreement
M327
under section 1.5.1 of ADR concerning
periodic or intermediate inspections of portable tanks and UN multiple-element gas containers (MEGCs) in accordance with 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 and 6.7.5.12.2 of ADR

(1) By derogation from the provisions of 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 and 6.7.5.12.2 of ADR all periodic or intermediate inspections of portable tanks and UN multiple-element gas containers (MEGCs) the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid until 31 August 2020. These inspections shall be undertaken in accordance with 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 or 6.7.5.12 of ADR before 1 September 2020. The related marking shall be in conformity with 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 or 6.7.5.13.1 of ADR.

(2) The consignor shall enter in the transport document „Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of ADR (M327).

(3) This agreement shall be valid until 1 September 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás
RID 3/2020 a RID 1.5.1 szakasza alapján
a 2 osztályba tartozó gázok szállítására szolgáló nyomástartó tartályok időszakos vizsgálatával kapcsolatban

(1) A RID 4.1.6.10 bekezdése és a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolási utasításának 3) bekezdése d) pontjának - az 1. és a 2. táblázattal együtt - , valamint a RID 4.1.4.1. fejezet P200 csomagolási utasításának 9) bekezdése előírásaitól eltérően, a következő UN számú gázokhoz használt, újratöltésre érkező nyomástartó tartályok, amelyek időszakos vizsgálati határideje lejárt, továbbra is megtölthetők és szállíthatók:

UN 1002 Sűrített levegő

UN 1013 Szén-dioxid

UN 1046 Sűrített hélium

UN 1070 Dinitrogén-oxid

UN 1072 Sűrített oxigén

UN 1660 Sűrített nitrogén-monoxid

UN 1956 Sűrített gáz, m.n.n.

UN 3156 Sűrített gáz, gyújtóhatású m.n.n.

UN 3157 Cseppfolyósított gáz, gyújtóhatású m.n.n.

A P200 csomagolási utasítás összes többi előírását be kell tartani.

(2) Az RID 4.1.6.10 bekezdése és a 4.1.4.1 bekezdés P203 csomagolási utasításának 8) bekezdése előírásaitól eltérően, a következő UN számú gázokhoz használt, újratöltésre érkező zárt kriogén tartályok, amelyek időszakos vizsgálati határideje lejárt, továbbra is megtölthetők és szállíthatók:

UN 1073 Mélyhűtött, cseppfolyósított oxigén

UN 1963 Mélyhűtött, cseppfolyósított hélium

UN 1977 Mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogén

A P203 csomagolási utasítás összes többi előírását be kell tartani.

(3) A feladónak a fuvarokmányba a következőt kell bejegyeznie: „A RID 1.5.1 szakasza alapján megkötött RID 3/2020 megállapodás szerinti szállítás.”

(4) Ez a megállapodás 2020. augusztus 31-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Special Agreement
RID 3/2020 under section 1.5.1 of RID concerning
the periodic inspection and test of pressure receptacles for the carriage of gases of Class 2

(1) By derogation from the provisions of 4.1.6.10 and packing instruction P 200 3) (d) - in conjunction with Tables 1 and 2 - and P 200 (9) of 4.1.4.1 of RID, pressure receptacles arriving for refill with the following UN numbers that have an expired date of periodic inspection and test are permitted to be filled and carried:

UN 1002 AIR, COMPRESSED

UN 1013 CARBON DIOXDE

UN 1046 HELIUM, COMPRESSED

UN 1070 NITROUS OXIDE

UN 1072 OXYGEN, COMPRESSED

UN 1660 NITRIC OXIDE, COMPRESSED

UN 1956 COMPRESSED GAS N.O.S

UN 3156 COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S

UN 3157 LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S

All other provisions of packing instruction P 200 shall apply.

(2) By derogation from the provisions of 4.1.6.10 and packing instruction P 203 (8) of 4.1.4.1 of RID, closed cryogenic receptacles arriving for refill with the following UN numbers that have an expired date of periodic inspection and test are permitted to be filled and carried:

UN 1073 OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID

UN 1963, HELIUM.REFRIGERATED LIQUID

UN 1977 NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID

All other provisions of Packing Instruction P 203 shall apply.

(3) The consignor shall enter in the transport document „Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 3/2020).”

(4) This agreement shall be valid until 31 August 2020 for carriage on the territories of the RID Contracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás
RID 4/2020 a RID 1.5.1 szakasza alapján
a mobil tartányoknak és az UN többelemes gáz konténereknek (MEGC) a RID 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 és 6.7.5.12.2 pontjai szerinti időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban

(1) A RID 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 és 6.7.5.12.2 pontjai előírásaitól eltérően, a mobil tartányok és UN többelemes gáz konténerek (MEGC) minden olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 31-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat a RID 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 vagy 6.7.5.12 bekezdései szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek a RID 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 vagy, 6.7.5.13.1 pontjainak kell megfelelnie.

(2) A feladónak a fuvarokmányba a következőt kell bejegyeznie: „A RID 1.5.1 szakasza alapján megkötött RID 4/2020 megállapodás szerinti szállítás.”

(3) Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Special Agreement
RID 4/2020 under section 1.5.1 of RID concerning
periodic or intermediate inspections of portable tanks and
UN multiple-element gas containers (MEGCs) in accordance with 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 and 6.7.5.12.2 of RID

(1) By derogation from the provisions of 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 and 6.7.5.12.2 of RID all periodic or intermediate inspections of tanks and UN multiple-element gas containers (MEGCs) the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid until 31 August 2020. These inspections shall be undertaken in accordance with 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 or 6.7.5.12 of RID before 1 September 2020. The related marking shall be in conformity with 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 or 6.7.5.13.1 of RID.

(2) The consignor shall enter in the transport document „Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 4/2020).”

(3) This agreement shall be valid until 1 September 2020 for carriage on the territories of the RID Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.”


  Vissza az oldal tetejére