A jogszabály mai napon ( 2022.05.24. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelméről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szomszédos országok Magyarországgal határos, 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen 2021. június 14-én lakóhellyel rendelkező, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/E. § (1) és (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező, 18. életévét betöltött személy (a továbbiakban: jogosult) e rendeletben foglalt feltételek elfogadása esetén Magyarországon a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás) kaphat.

(2) A jogosult az oltóponton a védőoltás felvételekor az alábbi adatokat köteles megadni:

a) viselt név,

b) születési idő,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) - védettségi igazolvány igénylése esetén - a védettségi igazolvány kézbesítési címe,

f) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

(3) A jogosult az oltóponton a (2) bekezdésen túl köteles a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal igazolni, hogy 2021. június 14-én a szomszédos állam 1. melléklet szerinti közigazgatási egysége területén található településen lakóhellyel rendelkezett.

(4) Ha a jogosult olyan védőoltásban részesül, amely esetében az alapimmunizáláshoz két dózis védőoltás beadása szükséges, az első dózis védőoltás beadásakor az oltóponton a jogosultat tájékoztatni kell a második dózis védőoltás beadásának helyéről és időpontjáról.

(5) A jogosult a védőoltás típusát nem választhatja meg.

(6) A jogosult oltópontra szállításához a magyar állam közlekedési eszközt biztosíthat az államhatár magyar oldala és a kijelölt oltópont közötti oda-vissza utazáshoz. Ha a magyar állam közlekedési eszközt biztosít, azt a jogosult köteles igénybe venni.

2. § (1) Az oltópont működtetője az 1. § (2) bekezdésében szereplő adatokat felveszi, és azokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) történő rögzítés céljából az oltópont helye szerint illetékes kormányablaknak átadja. A kormányablak az 1. § (2) bekezdésében szereplő adatokat, valamint a (4) bekezdés szerinti igénylő nyilatkozatot az EESZT-ben rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.

(2) Az EESZT működtetője az oltottság adatai rögzítésének érdekében a jogosult számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez a jogosult 1. § (2) bekezdése szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője a jogosultra vonatkozó technikai azonosítót, valamint a jogosult 1. § (2) bekezdése szerinti adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére átadja.

(3) A NEAK a technikai azonosítót a járványügyi feladatai ellátása érdekében kezeli és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

(4) A jogosult az oltóponton nyilatkozik, hogy a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti védettségi igazolványt igényel-e.

(5) Ha a jogosult védettségi igazolványt igényel, a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 7/A. § (4) és (6)-(9) bekezdése nem alkalmazható.

(6) A 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt Budapest Főváros Kormányhivatala csak a jogosultnak az oltóponton kitöltött kérelmére állítja ki.

(7) A jogosult erre vonatkozó kérelme esetén a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(8) A (7) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a külképviselet az 1. § (2) bekezdése szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.

3. § Felhatalmazást kap a határrendészetért felelős miniszter, hogy

a) a szomszédos országoknak az 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyek - a védőoltás beadása céljából - Magyarország területére történő belépésre és kilépésre rendelkezésre álló határátkelőhelyeket rendeletben kijelölje, * 

b) a szomszédos országoknak az 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyeknek a védőoltás beadására az oltópontokat rendeletben kijelölje, * 

c) szükség esetén egyes, a szomszédos országoknak az 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyek a védőoltás beadása céljából történő belépésére meghatározott napot vagy időpontot kijelöljön.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. július 15-én lép hatályba.

5. § * 

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1. melléklet a 348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelethez

A B
1. Szomszédos ország Közigazgatási egység
2. Ukrajna Kárpátontúli terület (Закарпатська область)
3. Románia Temes megye (Județul Timiş)
4. Arad megye (Județul Arad)
5. Bihar megye (Județul Bihor)
6. Szatmár megye (Județul Satu Mare)
7. Szerb Köztársaság Nyugat-bácskai körzet (Zapadnobački okrug)
8. Észak-bácskai körzet (Severnobački okrug)
9. Észak-bánsági körzet (Severnobanatski okrug)
10. Horvát Köztársaság Muraköz megye (Međimurska županija)
11. Kapronca-Kőrös megye (Koprivničko-križevačka županija)
12. Verőce-Drávamente megye (Virovitičko-podravska županija)
13. Eszék-Baranya megye (Osječko-baranjska županija)
14. Szlovén Köztársaság Mura menti statisztikai régió (Pomurska statistična regija)
15. Osztrák Köztársaság Őrvidék (Burgenland)
16. Szlovák Köztársaság Pozsonyi kerület (Bratislavský kraj)
17. Nagyszombati kerület (Trnavský kraj)
18. Nyitrai kerület (Nitriansky kraj)
19. Besztercebányai kerület (Banskobystrický kraj)
20. Kassai kerület (Košický kraj)

  Vissza az oldal tetejére