A jogszabály mai napon ( 2022.05.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó,

a) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 34. § (1)-(3) bekezdésében, valamint

b) a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20. § (2), (6) és (7) bekezdésében

foglalt határidő 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 19. napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) Ha az e rendelet hatálybalépéséig a támogatott személyre vonatkozó gyermekvállalási határidő eltelt, és rá nézve a családi otthonteremtési kedvezmény vagy a családok otthonteremtési kedvezménye visszafizetésére való felhívás kibocsátása az e rendelet hatálybalépését megelőzően megtörtént, a felhívást - a támogatott személy egyidejű értesítésével - az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül hivatalból vissza kell vonni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a kötelezett a családi otthonteremtési kedvezményt vagy a családok otthonteremtési kedvezményét az e rendelet hatálybalépését megelőzően visszafizette.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére