A jogszabály mai napon ( 2022.05.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

715/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogram veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramjaiban részt vevő, támogatási jogviszonyban lévő tanulók és mentoraik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt - az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 9. § (2), (3) és (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően - ösztöndíjban részesülnek akkor is, ha a tanuló tanulmányi átlageredménye csak az Ösztöndíjprogram pályázati felhívásában meghatározott minimumszintet éri el, feltéve, hogy e tanulmányieredmény-romlás az ösztöndíjas tanulók legalább öt százalékánál bekövetkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését az Ösztöndíjprogram szerinti pályázatot lebonyolító szerv állapítja meg, és erről tájékoztatja az Ösztöndíjprogramot működtető társadalmi felzárkózásért felelős minisztert. A lebonyolító szerv a tájékoztatás felterjesztésétől számított nyolc napon belül az ösztöndíjat az ösztöndíjas tanulónak és a tanuló mentorának kifizeti.

(3) Az (1) bekezdést a 2020. szeptember 3-án meghirdetett és a 2020/2021. tanévre vonatkozóan lezárt Ösztöndíjprogram Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramjaiban részt vett, a 2020/2021. tanév II. félévére érvényes támogatási jogviszonyban állt tanuló és mentora 2021. május-júniusi ösztöndíjának kifizetése esetében is megfelelően alkalmazni kell. A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a lebonyolító szerv a 2021. május-júniusi ösztöndíjat a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter tájékoztatásával egyidejűleg, legkésőbb 2021. december 31-ig az ösztöndíjas tanulónak és mentorának kifizeti. Az (1) bekezdésnek a 2020/2021. tanév 2021. május-júniusi ösztöndíjának kifizetésére történő alkalmazása a 2020. szeptember 3-án meghirdetett és már lezárt Ösztöndíjprogram-pályázat megismétlését nem vonja maga után.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére