A jogszabály mai napon ( 2022.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (1) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjait és az alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a pedagógusképzés képzési terület egyes mesterképzési szakjait és a mesterképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) Az alapképzéseken és a mesterképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel.

(4) A tanárszakok jegyzékét a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet állapítja meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. mellékletének pedagógusképzés képzési területén - az e rendelet hatálybalépését megelőzően - meghatározott alap- és mesterképzési szak azonosnak minősül az e rendeletben meghatározott, a pedagógusképzés képzési területen ugyanazon szak- és szakképzettség-megjelöléssel szereplő alap- és mesterképzési szakkal.

5-6. § * 

1. melléklet a 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai és az alapképzésben szerezhető szakképzettségek

A B C D E F G
1. Képzési terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Alapképzési szak Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése EKKR- és
MKKR-szint
2. Pedagógusképzés Teacher Training csecsemő- és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood Education csecsemő- és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood
Educator
6
3. gyógypedagógia Special Needs Education 1. gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
2. gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
3. gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
4. gyógypedagógus, logopédia szakirányon
5. gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
6. gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
7. gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
8. gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
1. Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)
2. Special Needs Educator and
Therapist (Hearing Impairment)
3. Special Needs Educator and
Therapist (Visual Impairment)
4. Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)
5. Special Needs Educator and
Therapist (Behavioural Disorders)
6. Special Needs Educator and
Therapist (Physical Disabilities)
7. Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)
8. Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)
6
4. konduktor Conductive Education konduktor Conductive Teacher 6
5. óvodapedagógus Kindergarten
Education
1. óvodapedagógus;
2. nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
1. Kindergarten Educator
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Kindergarten Educator
6
6. szakoktató Vocational Technical Instructor szakoktató Vocational Technical Instructor 6
7. tanító Primary School
Teaching
1. tanító
2. nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher
6

2. melléklet a 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A pedagógusképzés képzési terület egyes mesterképzési szakjai és a mesterképzésben szerezhető szakképzettségek

A B C D E F G
1. Képzési terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Mesterképzési szak Mesterképzési szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Mesterképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése EKKR- és MKKR- szint
2. Pedagógusképzés gyógypedagógia Special Needs
Education
okleveles gyógypedagógus Special Needs Educator 7
3. logopédia Speech and
Language Therapy
okleveles logopédus Speech and Language Therapist 7

  Vissza az oldal tetejére