A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1083/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről

1. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges legfeljebb 2 360 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

2. A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány

felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének támogatása keretében)

„d) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. október 22. napjától kezdődően a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozataiban jóváhagyott határidőig kibocsátott, legfeljebb 10 év futamidejű, valamint 2021. március 1. napjától kezdődően a legfeljebb 15 év futamidejű beruházási célú új hitelek és hitelkiváltások - ideértve a 2020. október 22. és 2021. február 28. között kibocsátott hitelek legfeljebb 15 év futamidőre történő meghosszabbítását is, és ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak keretében, valamint a b) és c) alpont alapján támogatott ügyleteket - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, maximálisan 100 000 000 forint hitelösszeg esetén a teljes hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás, 100 000 000 forintot meghaladó hitelösszeg esetén a teljes hitelösszeg legfeljebb 2%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 1%-át,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos”

3. Az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. és 2. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2021. és 2036. közötti időszakban;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. év tekintetében a felmerülés ütemében

a 2022-2036. évek tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

4. A Garantiqa Krízis Garanciaprogram kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1684/2020. (X. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„1.3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia bevezetésével az intézményi kezességi díjtámogatások és a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2022-2036 közötti időszakban;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2022-2036. évi központi költségvetés tervezése során”

5. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósított garanciakonstrukciók további támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2 200 000 000 000” szövegrész helyébe a „2 500 000 000 000” szöveg lép.

6. A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról szóló 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat] 4-6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2021. évben a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím terhére vállalható kötelezettség mértékét a 2022-2036. közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 51 700 000 000 forint,

b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 43 700 000 000 forint,

c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 22 500 000 000 forint,

d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 12 000 000 000 forint,

e) a 2026-2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 9 500 000 000 forint;

5. A Kormány a 4. pontban megállapított mértéken belül a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 41 500 000 000 forint,

b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 35 500 000 000 forint,

c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 18 000 000 000 forint,

d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 9 000 000 000 forint,

e) a 2026-2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 7 000 000 000 forint;

6. A Kormány a 4. pontban megállapított mértéken belül az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 200 000 000 forint,

b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 8 200 000 000 forint,

c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,

d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,

e) a 2026-2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 500 000 000 forint.”

7. Az 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 2. pontjában a „20 339 800 000” szövegrész helyébe a „21 839 800 000” szöveg lép.

8. A határozat 4., 6. és 7. pontja a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére