A jogszabály mai napon ( 2023.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet

a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről

A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  A különleges földgázkészlet mértéke 7 880 511 MWh.

2. § (1) *  A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges hitelfelvétel legmagasabb összege 2012 millió EUR.

(2) A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz legmagasabb beszerzési ára a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árak alapján képzett és legfeljebb a hazai földgázrendszer virtuális kereskedelmi pontjáig felmerülő, a rendszerhasználati díjakat, a kapcsolódó árfixálás költségeit tartalmazó ár.

(3) *  A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulás mértéke

a) 2022. október 1-je és 2022. december 31-e között 726,42 Ft/MWh,

b) *  2023. január 1-je és 2023. március 31-e között 754,72 Ft/MWh,

c) *  2023. április 1-jétől 537,74 Ft/MWh.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.