A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja

a) az átviteli díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és a 2022. június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe kell venni,

b) * 

(2) A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Vet. 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 10 nappal hozza meg, és teszi közzé a honlapján.

(3) A 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszakban a 2021. december 31-én hatályos átviteli díj alkalmazandó.

(4) * 

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

3. § * 

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ármegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.

5. § *