A jogszabály mai napon ( 2023.02.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. §-ától eltérően, ha a bányavállalkozó - szénhidrogénre megállapított bányatelek esetén - a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesítette, de a kitermelést megkezdte, a bányafelügyelet nem alkalmazza a Bt. 26/A. § (5) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezményt.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//