A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,

a 6. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A turizmusfejlesztési hozzájárulás mérsékléséről

1. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 261. §-ától eltérően a 2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni.

2. * 

2–3. § * 

3. A hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében szükséges intézkedések

4. § (1) A piacgazdasági viszonyoknak megfelelő hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 94. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el az a munkáltató, amely tényleges főtevékenységeként

a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,

b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,

c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,

d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,

e) Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,

f) Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,

g) Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,

h) M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329) tevékenységet vagy

i) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet

folytat.

(2) A munkáltató az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet az (1) bekezdésben foglalt időtartamra meghosszabbíthatja.

(3) Az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104–106. §-ában foglaltaktól eltérni nem lehet, ami nem érinti az Mt. 135. § (4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget.

(4) Ha a kollektív szerződés alapján a munkaidőkeret tartama kevesebb, mint a munkáltató által az (1) bekezdés alapján elrendelt munkaidőkeret tartama, akkor a kollektív szerződés munkaidőkeret tartalmára vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18/C. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kkt. 18/A. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében is alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése alapján elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

6. § *