A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet

egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 52/A. §-át az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) *  A Kormány egyedi határozata alapján az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére nyújtott fejlesztési célú támogatásokkal összefüggő, 2022. június 1. napján fennálló támogatási jogviszonyokban a kedvezményezett kérelmére a támogató egyedi mérlegelés alapján a támogatásra irányadó végső felhasználási határidőt legfeljebb 2024. december 31. napjában határozhatja meg.

(2) E rendelkezés az Áht. 52/A. § (3) bekezdése szerinti határidő-hosszabbítástól függetlenül alkalmazható.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.