A jogszabály mai napon ( 2024.06.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

488/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet

veszélyes üzemek villamosenergia-ellátásával kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet 18.1. pontjától eltérően az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén és telephelyein, továbbá a Társaság által e rendelet hatálybalépését megelőző napon ellátott hálózathasználónál a villamosenergia-ellátást a hálózati engedélyes nem szüntetheti meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a hálózati engedélyessel szemben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 96. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.