A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1318/2022. (VII. 1.) Korm. határozat

az ukrajnai infrastrukturális újjáépítéshez, valamint a belső menekültek megsegítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Magyarország a szolidaritás jegyében további támogatást biztosítson Ukrajna számára;

2. összhangban az 1. pontban meghatározott célkitűzéssel, egyetért azzal, hogy Magyarország egy, az ukrajnai belső menekültek megsegítését célzó programot hajtson végre összesen 875 000 000 forint értékben;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti program első ütemének végrehajtása érdekében gondoskodjon 437 500 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti program második ütemének megvalósítása érdekében gondoskodjon 437 500 000 forint forrás biztosításáról a 2023. évi központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. összhangban az 1. pontban meghatározott célkitűzéssel, egyetért azzal, hogy Magyarország 2 625 000 000 forint értékben járuljon hozzá közintézmények újjáépítéséhez Ukrajnában;

6. *  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a külgazdasági és külügyminiszter a 2022. évben a szabad előirányzatot meghaladó mértékű, legfeljebb 1 312 500 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport terhére;

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a 6. pont szerinti kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról a 6. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 5. pont alapján a közintézmények újjáépítéséhez való hozzájárulás érdekében gondoskodjon 1 312 500 000 forint forrás biztosításáról a 2023. évi központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont és az 5. pont szerinti tevékenységekkel kapcsolatos kormányzati feladatok teljes körű előkészítéséről, koordinálásáról, valamint megvalósításáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2024. december 31.