A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1421/2022. (IX. 1.) Korm. határozat

az Ukrajna részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

A Kormány a járványügyi helyzetet szem előtt tartva,

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 40 950 adag Comirnaty (PFIZER) vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról Ukrajna részére;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy − a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával − gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot Ukrajna kijelölt képviselőjével, ezt követően – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerint rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal