A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat

a központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

A Kormány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 2. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi, hogy az 1. mellékletben meghatározott, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek vezetői a földgáz-beszerzések tekintetében a 2022. és 2023. évre, a központi költségvetési szerv részére megállapított, illetve a 2022. évet érintően a módosított működési célú kiadási előirányzatai felett további kötelezettséget vállaljanak, az 1. mellékletben foglaltak szerint. Az évenkénti többlet kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg a földgáz-beszerzés árváltozásából adódó igazolt mértéket.

1. melléklet az 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozathoz

1. A központi költségvetési szerv típusa az ellátott közfeladat szerint A kötelezettségvállalás felső határa a 2021. évi földgáz-fogyasztás %-ában meghatározva
2. Egészségügyi intézmények, bentlakásos ellátást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények 100
3. A 2. sorba nem tartozó intézmények és ágazatok 75